Προσθέτει, διαγράφει ή εγκαθιστά αρχεία προέλευσης δεδομένων με ονόματα προέλευσης δεδομένων συστήματος (DSN). Αυτά τα αρχεία προέλευσης δεδομένων συστήματος είναι τοπικά σε έναν υπολογιστή αλλά δεν αφορούν μόνο έναν χρήστη. Οποιοσδήποτε χρήστης διαθέτει δικαιώματα στον υπολογιστή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα DSN συστήματος.

Στοιχείο ελέγχου Περιγραφή

Αρχεία προέλευσης δεδομένων συστήματος

Αναφέρει όλα τα DSN συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του σχετικού προγράμματος οδήγησης κάθε DSN. Κάνοντας διπλό κλικ σε ένα DSN συστήματος εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης αρχείων προέλευσης δεδομένων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης.

Προσθήκη

Κάντε κλικ για να προσθέσετε ένα νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων συστήματος. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου αρχείου προέλευσης δεδομένων που εμφανίζεται, επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης για το οποίο προσθέτετε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων συστήματος και κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης που θα αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης.

Κατάργηση

Καταργεί το όνομα ενός επιλεγμένου αρχείου προέλευσης δεδομένων συστήματος από τη λίστα Αρχεία προέλευσης δεδομένων συστήματος.

Ρύθμιση παραμέτρων

Κάντε κλικ για να αλλάξετε τις παραμέτρους ενός επιλεγμένου αρχείου προέλευσης δεδομένων συστήματος. Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου του αρχείου προέλευσης δεδομένων που αφορά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης και σας επιτρέπει να αλλάξετε τις παραμέτρους ενός υπάρχοντος αρχείου προέλευσης δεδομένων συστήματος. Πρέπει να επιλέξετε το όνομα ενός αρχείου προέλευσης δεδομένων συστήματος από τη λίστα πριν κάνετε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση παραμέτρων.

ΟΚ

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC. Δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να γίνουν οι αποδεκτές οι αλλαγές στη λίστα Αρχεία προέλευσης δεδομένων συστήματος. Οι αλλαγές στη λίστα γίνονται αποδεκτές όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης αρχείου προέλευσης δεδομένων.

Άκυρο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC αλλά δεν αναιρεί τις αλλαγές που έγιναν μέσω των στοιχείων ελέγχου του παράθυρου διαλόγου.

Βοήθεια

Εμφανίζει αυτήν την οθόνη Βοήθειας.