Σας επιτρέπει να συνδέεστε σε μια προέλευση δεδομένων που διαθέτει ονόματα αρχείων προέλευσης δεδομένων (DSN). Μια προέλευση δεδομένων που βασίζεται σε αρχείο, όχι απαραίτητα ένα αρχείο που αφορά ένα χρήστη ή ένα αρχείο τοπικό σε έναν υπολογιστή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κοινού με άλλους χρήστες που έχουν εγκατεστημένα τα ίδια προγράμματα οδήγησης.

Στοιχείο ελέγχου Περιγραφή

Αρχείο προέλευσης δεδομένων

Εμφανίζει όλα τα αρχεία DSN και τους υποκαταλόγους του καταλόγου που καθορίζονται στο πλαίσιο Διερεύνηση σε. Κάνοντας διπλό κλικ σε ένα DSN συνδέεται στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Διερεύνηση σε

Δηλώνει τον κατάλογο για τον οποίο εμφανίζονται οι υποκατάλογοι και τα αρχεία DSN στο παρακάτω παράθυρο. Κάνοντας κλικ στο κάτω βέλος κατά μήκος αυτού του πλαισίου κειμένου εμφανίζεται ολόκληρη η δομή καταλόγων.

Εικονίδιο Επάνω ένα επίπεδο

Αντικαθιστά τον κατάλογο που επισημαίνεται στο πλαίσιο Διερεύνηση σε με τον κατάλογο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω.

Όνομα DSN

Εμφανίζει το όνομα αρχείου DSN, που είτε έχει επιλεγεί στη λίστα Αρχείο προέλευσης δεδομένων είτε έχει καταχωρηθεί με μη αυτόματο τρόπο.

Δημιουργία

Κάντε κλικ για να προσθέσετε ένα νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου αρχείου προέλευσης δεδομένων που εμφανίζεται, επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης για το οποίο προσθέτετε ένα αρχείο DSN και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να καθορίσετε το όνομα ή τη θέση του νέου αρχείου DSN. Κάντε κλικ ξανά στο κουμπί Επόμενο για να προβάλετε μια σύνοψη των νέων πληροφοριών. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης του συγκεκριμένου προγράμματος οδήγησης.

ΟΚ

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων και πραγματοποιεί σύνδεση στο αρχείο προέλευσης δεδομένων αρχείων που επισημαίνεται στο πλαίσιο κειμένου Όνομα DSN. Δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να γίνουν οι αποδεκτές οι αλλαγές στη λίστα Αρχεία προέλευσης δεδομένων. Οι αλλαγές στη λίστα γίνονται αποδεκτές όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης προέλευσης δεδομένων.

Άκυρο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων χωρίς σύνδεση στην προέλευση δεδομένων και χωρίς να αναίρεση των αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω άλλων στοιχείων ελέγχου του παραθύρου διαλόγου.

Βοήθεια

Εμφανίζει αυτήν την οθόνη Βοήθειας.