Umożliwia połączenie się ze źródłem danych mającym plikowe nazwy źródeł danych (DSN). Plikowe źródło danych, które nie musi być przypisane do konkretnego użytkownika ani znajdować się na komputerze lokalnym, może być współużytkowane przez wszystkich użytkowników, którzy mają zainstalowane te same sterowniki.

Formant Opis

Plikowe źródło danych

Wyświetla wszystkie plikowe DSN oraz podkatalogi katalogu wskazane w polu Szukaj w. Kliknij dwukrotnie DSN, aby połączyć się ze źródłem danych.

Szukaj w

Wskazuje katalog, z którego wszystkie podkatalogi oraz plikowe nazwy DSN są wyświetlone w poniższym oknie. Kliknij strzałkę w dół obok tego pola tekstowego, aby wyświetlić całą strukturę katalogu.

Ikona Jeden poziom wyżej

Zamienia katalog wskazany w polu Szukaj w na katalog znajdujący się o jeden poziom wyżej.

Nazwa DSN

Wyświetla nazwę DSN, która jest zaznaczona na liście Plikowe źródła danych lub została wprowadzona ręcznie.

Nowe

Kliknij, aby dodać nowe plikowe źródło danych. W oknie dialogowym Tworzenie nowego źródła danych, które zostanie wyświetlone, wybierz sterownik, dla którego dodajesz plikowe źródło danych, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby określić nazwę lub lokalizację nowego plikowego DSN. Kliknij przycisk Dalej ponownie, aby wyświetlić podsumowanie nowych informacji. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyświetlić okno dialogowe konfigurowania dla danego sterownika.

OK

Zamyka okno dialogowe Wybieranie źródła danych i łączy się z plikowym źródłem danych wskazanym w polu tekstowym Nazwa DSN. Nie musisz klikać przycisku OK, aby zaakceptować zmiany na liście Plikowe źródła danych. Zmiany na tej liście są akceptowane po kliknięciu przycisku OK w oknie dialogowym Konfigurowanie źródła danych.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe Wybieranie źródła danych bez łączenia się z plikowym źródłem danych i bez cofania zmian wykonanych za pomocą innych formantów okna dialogowego.

Pomoc

Wyświetla ten ekran Pomoc.