Lubab luua ühenduse andmeallikaga, millel on faili andmeallika nimed (DSN-id). Failipõhist andmeallikat, mis ei pruugi olla kasutajakohane ega asuda kohalikus arvutis, võib jagada kõigi kasutajate vahel, kellel on samad draiverid installitud.

Juhtorgan Kirjeldus

Faili andmeallikas

Kuvab kõik faili DSN-id ja alamkataloogid boksis Vaata näidatud kataloogile. Topeltklõps DSN-il ühendab andmeallikaga.

Vaata

Näitab kataloogi, millele alamkataloogid ja faili DSN-id on loendatud allolevas aknas. Klõpsates allanoolt selle tekstiboksi kõrval, kuvab tervet kataloogide struktuuri.

Ikoon Üks tase üles

Asendab boksis Vaata näidatud kataloogi üks tase kõrgemal oleva kataloogiga.

DSN-i nimi

Kuvab faili DSN-i nime, mis on kas valitud loendis Faili andmeallikad või sisestatud käsitsi.

Uus

Klõpsake uue faili andmeallika lisamiseks. Ilmuvas dialoogiboksis Loo uus andmeallikas valige draiver, millele lisate faili DSN-i ja klõpsake Edasi uue faili DSN-i nime või asukoha määramiseks. Klõpsake veel kord Edasi uue teabe kokkuvõtte vaatamiseks. Klõpsake Lõpeta draiverikohase installi dialoogiboksi kuvamiseks.

OK

Suleb dialoogiboksi Vali andmeallikas ja loob ühenduse faili andmeallikaga, mis on näidatud tekstiboksis DSN-i nimi. Te ei pea klõpsama käsul OK muudatuste kinnitamiseks loendis Faili andmeallikad. Muudatused loendis kinnitatakse, kui klõpsate käsul OK andmeallika installimise dialoogiboksis.

Tühista

Suleb dialoogiboksi Vali andmeallikas ilma ühenduse loomiseta faili andmeallikaga ja ilma teiste dialoogiboksi juhtorganitega tehtud muudatuste tühistamiseta.

Abi

Kuvab selle abi ekraani.