Leidžia prisijungti prie duomenų šaltinio, turinčio failo duomenų šaltinių pavadinimus (DSN). Failo duomenų šaltinį, nebūtinai skirtą vartotojui ar priklausantį kompiuteriui, gali bendrai naudoti visi vartotojai, įsidiegę tas pačias tvarkykles.

Valdiklis Aprašas

Failo duomenų šaltinis

Rodomi visi katalogo, nurodyto lange Kur ieškoti, failų DSN ir pakatalogiai. Du kartus spustelėjus DSN, prisijungiama prie duomenų šaltinio.

Kur ieškoti

Nurodomas katalogas, kurio pakatalogiai ir failų DSN išvardyti žemiau esančiame lange. Spustelėjus rodyklę žemyn šalia šio teksto lango, rodoma visa katalogo struktūra.

Piktograma Aukštyn vienu lygiu

Katalogas, nurodytas langelyje Kur ieškoti, pakeičiamas katalogu, esančiu vienu lygiu aukščiau.

DSN pavadinimas

Rodomas failo DSN pavadinimas, pasirenkamas sąraše Failo duomenų šaltiniai arba įvedamas rankiniu būdu.

Naujas

Spustelėję pridėsite naują failo duomenų šaltinį. Rodomame dialogo lange Sukurti naują duomenų šaltinį pasirinkite tvarkyklę, kuriai pridedate failo DSN ir, spustelėję Pirmyn, nurodykite naujo failo DSN pavadinimą arba vietą. Dar kartą spustelėję Pirmyn galite peržiūrėti naujos informacijos suvestinę. Spustelėjus Baigti, rodomas su tvarkyklėmis susijęs sąrankos dialogo langas.

Gerai

Dialogo langas Pasirinkti duomenų šaltinį uždaromas ir prisijungiama prie failo duomenų šaltinio, nurodyto teksto lange DSN pavadinimas. Norint taikyti sąrašo Failų duomenų šaltiniai pakeitimus, nereikia spustelėti Gerai. Sąrašo pakeitimai taikomi, duomenų šaltinio sąrankos dialogo lange spustelėjus Gerai.

Atšaukti

Dialogo langas Pasirinkti duomenų šaltinį uždaromas neprisijungus prie failo duomenų šaltinio ir neanuliavus pakeitimų, padarytų naudojant kitus dialogo lango valdiklius.

Žinynas

Rodomas šis Žinyno ekranas.