Leidžia keisti ryšio pakartojimo laukimo laiką ir ryšio skirtojo laiko periodą naudojant ryšio buferizaciją pasirinktai tvarkyklei bei leidžia įjungti ir išjungti atlikimo stebėjimą, įrašantį ryšio statistikas. Ryšio buferizacija įgalina jūsų programą naudoti ryšį iš ryšių, kurių, kiekvieną kartą panaudojus, nereikia kurti iš naujo, telkinio. Sukūrus ryšį ir įdėjus jį į telkinį, programa gali vėl naudoti tą ryšį neatlikusi viso prisijungimo proceso. Tai padidina efektyvumą.

Valdiklis Aprašas

ODBC tvarkyklės

Išvardijamas kiekvienos įdiegtos ODBC tvarkyklės pavadinimas su jos ryšio buferizacijos skirtojo laiko parinktimi. Norėdami nustatyti skirtojo laiko parinktį, dukart spustelėkite ODBC tvarkyklės pavadinimą.

Ryšio buferizacijos skirtasis laikas

Nustatomas pasirinktos tvarkyklės ryšio buferizacijos skirtasis laikas, matuojamas sekundėmis. Norėdami nustatyti ryšio buferizacijos atributus, dukart spustelėkite tvarkyklės pavadinimą. Rodomas dialogo langas Nustatyti ryšio buferizacijos atributus. Galite nustatyti laiką, kurio metu nenaudojami ryšiai lieka telkinyje, ir aktyvinti ryšio buferizaciją pasirinktai tvarkyklei.

Įjungti

Įjungiami ryšio buferizacijos efektyvumo stebėjimo skaitikliai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie efektyvumo stebėjimą, žr. ODBC programuotojo nuorodą.

Išjungti

Išjungia ryšio buferizacijos efektyvumo stebėjimo skaitiklius. Norėdami gauti daugiau informacijos apie efektyvumo stebėjimą, žr. ODBC programuotojo nuorodą.

Pakartojimo laukimo laikas

Nurodomas laukimo laikas sekundėmis ir skaitmenimis, mažesniais nei šeši, kurį ODBC tvarkyklių vadovas turi laukti prieš kartodamas prisijungimus prie duomenų bazės serverio.

Gerai

Taikomi ryšio buferizacijos pakeitimai ir uždaromas dialogo langas ODBC duomenų šaltinio administratorius.

Atšaukti

Dialogo langas ODBC duomenų šaltinio administratoriusuždaromas netaikant nustatymų pakeitimų.

Taikyti

Taikomi ryšio buferizacijos pakeitimai, o dialogo langas ODBC duomenų šaltinio administratorius paliekamas atidarytas.

Žinynas

Rodomas šis Žinyno ekranas.