Op dit tabblad kunt u de wachttijd tussen nieuwe verbindingspogingen en de time-out voor verbindingen wijzigen voor een geselecteerd stuurprograma als groepsgewijze verbindingen worden gebruikt. U kunt ook prestatiemetingen in- of uitschakelen, waarbij een aantal verbindingsstatistieken worden vastgelegd. Met groepsgewijze verbindingen kan een toepassing een verbinding gebruiken uit een reeks verbindingen die niet elke keer tot stand hoeven te worden gebracht. Nadat een verbinding is gemaakt en in een verzameling is opgenomen, kan deze door de toepassing worden gebruikt zonder dat het volledige verbindingsproces moet worden uitgevoerd. Dit komt de prestaties ten goede.

Besturingselement Beschrijving

ODBC-stuurprogramma’s

Hier ziet u elk geïnstalleerd ODBC-stuurprogramma met de time-out voor de groepsgewijze verbindingen. Als u de time-out wilt instellen, dubbelklikt u op de naam van het ODBC-stuurprogramma.

Time-out voor groepsgewijze verbindingen

Hiermee kunt u de time-out in seconden instellen voor een geselecteerd stuurprogramma. Als u de kenmerken voor groepsgewijze verbindingen wilt instellen, dubbelklikt u op de naam van het stuurprogramma. Het dialoogvenster Kenmerken van groepsgewijze verbindingen wordt geopend. U kunt de tijd instellen dat ongebruikte verbindingen in de verzameling blijven en u kunt groepsgewijze verbindingen activeren voor een geselecteerd stuurprogramma.

Inschakelen

Hiermee worden prestatiemetingen ingeschakeld voor groepsgewijze verbindingen. Zie ODBC Programmer’s Reference (ODBC-naslag voor programmeurs) voor meer informatie over prestatiemetingen.

Uitschakelen

Hiermee worden prestatiemetingen uitgeschakeld voor groepsgewijze verbindingen. Zie ODBC Programmer’s Reference (ODBC-naslag voor programmeurs) voor meer informatie over prestatiemetingen.

Wachttijd

Hiermee geeft u de tijd op, in seconden en met minder dan zes cijfers, dat ODBC-stuurprogrammabeheer moet wachten voordat nieuwe verbindingspogingen worden gemaakt met een databaseserver.

OK

Hiermee worden de wijzigingen aan de instellingen voor groepsgewijze verbindingen geaccepteerd en wordt het dialoogvenster ODBC-gegevensbronbeheer gesloten.

Annuleren

Hiermee wordt het dialoogvenster ODBC-gegevensbronbeheer gesloten zonder dat de wijzigingen in de instellingen worden geaccepteerd.

Toepassen

Hiermee worden de wijzigingen aan de instellingen voor groepsgewijze verbindingen geaccepteerd en blijft het dialoogvenster ODBC-gegevensbronbeheer open.

Help

Hiermee wordt dit Help-venster weergegeven.