Vă permite să modificaţi timpul de aşteptare pentru reíncercarea conexiunii şi perioada de expirare pentru un driver selectat atunci când utilizaţi gruparea de conexiuni şi, de asemenea, vă permite să activaţi şi să dezactivaţi monitorizarea performanţei care ínregistrează un număr de statistici de conexiune. Gruparea de conexiuni permite aplicaţiei să utilizeze o conexiune dintr-un grup de conexiuni care nu necesită restabilirea la fiecare utilizare. După ce o conexiune a fost creată şi plasată íntr-un grup, o aplicaţie poate reutiliza respectiva conexiune fără a efectua íntregul proces de conexiune. Acest lucru ímbunătăţeşte performanţa.

Control Descriere

Drivere ODBC

Listează numele fiecărui driver ODBC instalat, cu opţiunea sa de expirare a grupării de conexiuni. Pentru a seta opţiunea de expirare, faceţi dublu clic pe numele driverului ODBC.

Expirare grupare de conexiuni

Setează expirarea grupării de conexiuni, ín secunde, pentru driverul selectat. Pentru a seta atributul de expirare a grupării de conexiuni, faceţi dublu clic pe numele driverului. Apare caseta de dialog Setare atribute de grupare conexiuni. Puteţi să setaţi o perioadă de timp ín care conexiunile neutilizate să rămână ín grup şi, de asemenea, să activaţi gruparea de conexiuni pentru driverul selectat.

Activare

Activează contoarele de monitorizare a performanţei pentru gruparea de conexiuni. Pentru informaţii suplimentare despre monitorizarea performanţei, consultaţi ODBC Programmer's Reference (Ghidul de referinţă pentru programatorii de ODBC).

Dezactivare

Dezactivează contoarele de monitorizare a performanţei pentru gruparea de conexiuni. Pentru informaţii suplimentare despre monitorizarea performanţei, consultaţi ODBC Programmer's Reference (Ghidul de referinţă pentru programatorii de ODBC).

Reíncercare după

Specifică, ín secunde şi cu mai puţin de şase cifre, cât de mult aşteaptă Managerul de drivere ODBC ínainte să efectueze reíncercări de conexiune la un server de baze de date.

OK

Acceptă modificările setărilor grupării de conexiuni şi ínchide caseta de dialog Administrator surse de date ODBC.

Revocare

Închide caseta de dialog Administrator surse de date ODBC fără a accepta modificările setărilor.

Se aplică

Acceptă modificările setărilor grupării de conexiuni şi lasă caseta de dialog Administrator surse de date ODBC deschisă.

Ajutor

Afişează acest ecran de Ajutor.