מתן אפשרות לשנות את זמן ההמתנה לניסיון חוזר של חיבור ואת משך פסק הזמן של החיבור עבור מנהל התקן נבחר בעת שימוש בצירוף חיבורים, וכן מתן אפשרות להפוך לזמין או לא זמין את ניטור הביצועים, שרושם את הנתונים הסטטיסטיים של החיבור. צירוף חיבורים מאפשר ליישום שלך להשתמש בחיבור ממאגר של חיבורים שאין צורך ליצור אותו מחדש עבור כל שימוש. לאחר שנוצר חיבור ומוקם במאגר, יישום יכול לעשות שימוש חוזר בחיבור זה בלי לבצע את תהליך ההתחברות המלא. תכונה זו משפרת את הביצועים.

פקד תיאור

מנהלי התקני ODBC

פירוט השם של כל מנהל התקן ODBC מותקן עם אפשרות פסק הזמן של צירוף החיבורים שלו. כדי להגדיר את אפשרות פסק הזמן, לחץ פעמיים על שם מנהל התקן ה- ODBC.

פסק זמן לצירוף חיבורים

הגדרת פסק הזמן של מאגר החיבורים, בשניות, עבור מנהל ההתקן הנבחר. כדי להגדיר את תכונות מאגר החיבורים, לחץ פעמיים על שם מנהל ההתקן. תיבת הדו-שיח קביעת תכונות צירוף של חיבורים מופיעה. באפשרותך להגדיר את פרק הזמן שבו חיבורים שאינם נמצאים בשימוש יישארו במאגר וגם יפעילו צירוף חיבורים עבור מנהל ההתקן הנבחר.

הפוך לזמין

הפעלת מונים לניטור ביצועים עבור צירוף חיבורים. לקבלת מידע נוסף אודות ניטור ביצועים, ראה מדריך למתכנת ODBC.

הפוך ללא זמין

השבתת מונים לניטור ביצועים עבור צירוף חיבורים. לקבלת מידע נוסף אודות ניטור ביצועים, ראה מדריך למתכנת ODBC.

המתנה לניסיון חוזר

ציון, בשניות ובמספר הכולל פחות משש ספרות, משך הזמן שבו מנהל התקן ODBC ימתין לפני שיבצע ניסיון חוזר להתחבר לשרת מסד נתונים.

אישור

קבלת השינויים בהגדרות צירוף החיבורים וסגירת תיבת הדו-שיח מנהל מקור נתונים של ODBC.

ביטול

סגירת תיבת הדו-שיח מנהל מקור נתונים של ODBC בלי לקבל את השינויים שבוצעו בהגדרות.

החל

קבלת השינויים בהגדרות צירוף החיבורים והשארת תיבת הדו-שיח מנהל מקור נתונים של ODBC פתוחה.

עזרה

הצגת מסך עזרה זה.