תיבת הדו-שיח בחירת מתרגם מפרטת את קבצי ה- .dll המותקנים של התרגום ומאפשרת לך לבחור קובץ אחד, שיאפשר למנהל ההתקן לתרגם נתונים מערכת תווים אחת לאחרת. היישום ומקור הנתונים מאחסנים לעתים תכופות נתונים בערכות תווים אחרות. ODBC מספק מנגנון כללי המאפשר למנהל ההתקן לתרגם נתונים מערכת תווים אחת לאחרת.

לאחר שתציין קובץ .dll של תרגום, מנהל ההתקן יטען אותו ויקרא לו כדי לתרגם את כל הנתונים הזורמים בין היישום לבין מקור הנתונים. נתונים אלה כוללים את כל משפטי SQL ופרמטרי התווים הנשלחים למקור הנתונים, ואת כל תוצאות התווים, מטה-נתונים של תווים כגון שמות עמודות והודעות שגיאה שאוחזרו ממקור הנתונים. נתוני החיבור לא מתורגמים מאחר שקובץ ה- .dll של התרגום לא נטען, אלא לאחר שהיישום התחבר למקור הנתונים.

קובץ ה- .dll של המתרגם המיישם את פונקציות התרגום SQLDriverToDataSource ו- SQLDataSourceToDriver, הנקראות על-ידי מנהל ההתקן, יכול להיכתב על-ידי מפתח היישום, מפתח מנהל ההתקן או על-ידי צד שלישי.

לקבלת מידע נוסף אודות תרגום קבצי .dll, ראה מדריך למתכנת ODBC.