הצגת מידע על מנהלי התקני ODBC המותקנים במחשב שלך. לא ניתן לבצע כל פעולה מכרטיסיה זו. עליך להשתמש בתוכנית ההתקנה של מנהל ההתקן הספציפי כד להוסיף או להסיר מנהלי התקני ODBC.

פקד תיאור

מנהלי התקני ODBC

השם, הגירסה, החברה, שם הקובץ ותאריך יצירת הקובץ של כל מנהל התקן ODBC במחשב.

אישור

סגירת תיבת הדו-שיח מנהל מקור נתונים של ODBC.

ביטול

סגירת תיבת הדו-שיח מנהל מקור נתונים של ODBC.

עזרה

הצגת מסך עזרה זה.