Zobrazuje informácie o ovládačoch ODBC nainštalovaných v počítači. Na tejto karte nie je možné vykonať žiadne akcie. Na pridávanie alebo odstraňovanie ovládačov ODBC musíte používať program na inštaláciu konkrétneho ovládača.

Ovládací prvok Popis

Ovládače ODBC

Názov, verzia, spoločnosť, názov súboru a dátum vytvorenia súboru všetkých ovládačov ODBC v počítači.

OK

Zatvára dialógové okno Administrátor zdrojov údajov ODBC.

Zrušiť

Zatvára dialógové okno Administrátor zdrojov údajov ODBC.

Pomocník

Zobrazuje túto obrazovku Pomocníka.