Kuvab teavet arvutisse installitud ODBC-draiverite kohta. Sellel vahekaardil ei saa teha mingeid tegevusi. Peate kasutama kindlat draiveri installiprogrammi ODBC-draiverite lisamiseks või eemaldamiseks.

Juhtorgan Kirjeldus

ODBC-draiverid

Arvuti iga ODBC-draiveri nimi, versioon, ettevõte, faili nimi ja faili loomise kuupäev.

OK

Suleb dialoogiboksi ODBC andmeallika administraator.

Tühista

Suleb dialoogiboksi ODBC andmeallika administraator.

Abi

Kuvab selle abiekraani.