הוספה, מחיקה, או הגדרה של מקורות נתונים עם שמות מקורות נתונים של המערכת (DSN). מקורות נתונים אלה הם מקומיים למחשב, אך אינם ייעודיים למשתמש; כל משתמש בעל הרשאות יכול לגשת ל- DSN של המערכת.

פקד תיאור

מקורות נתוני מערכת

פירוט כל רכיבי DSN של המערכת, כולל השם ומנהל ההתקן המשויך של כל DSN. לחיצה כפולה על DSN של מערכת מציגה את תיבת הדו-שיח של התקנת מקור הנתונים הספציפי למנהל התקן.

הוסף

לחץ כדי להוסיף מקור נתונים חדש של המערכת. בתיבת הדו-שיח יצירת מקור נתונים חדש שמופיעה, בחר את מנהל ההתקן שעבורו אתה מוסיף מקור נתונים של מערכת ולחץ על סיום תיבת דו-שיח של התקנה ספציפית למנהל התקן תופיע.

הסר

הסרת שם של מקור נתונים נבחר של המערכת מתוך הרשימה מקורות נתוני מערכת.

קביעת תצורה

לחץ כדי לשנות את התצורה של מקור נתונים נבחר של המערכת. הצגת תיבת הדו-שיח של התקנת מקור הנתונים הספציפי למנהל התקן, המאפשרת לך לשנות את התצורה של מקור נתונים קיים של מערכת. עליך לבחור את השם של מקור נתונים של מערכת מתוך הרשימה לפני שתלחץ על קביעת תצורה.

אישור

סגירת תיבת הדו-שיח מנהל מקור נתונים של ODBC. אינך צריך ללחוץ על אישור כדי לקבל את השינויים ברשימה מקורות נתוני מערכת. שינויים ברשימה יתקבלו ברגע שתלחץ על אישור בתיבת הדו-שיח של התקנת מקור הנתונים.

ביטול

סגירת תיבת הדו-שיח מנהל מקור נתונים של ODBC אך ללא ביטול השינויים שבוצעו באמצעות פקדים אחרים בתיבת הדו-שיח.

עזרה

הצגת מסך עזרה זה.