Slouží k přidání, odstranění a nastavení zdrojů dat se systémovými názvy DSN (Data Source Name). Tyto zdroje dat jsou místní v počítači, nejsou však vyhrazeny konkrétnímu uživateli. K systémovým názvům DSN mají přístup všichni uživatelé s příslušnými oprávněními.

Ovládací prvek Popis

Systémové zdroje dat

Zobrazí seznam všech systémových názvů DSN včetně názvu a příslušného ovladače. Dvojitým kliknutím na systémový název DSN zobrazíte dialogové okno umožňující nastavení zdroje dat pro daný ovladač.

Přidat

Kliknutím přidáte nový systémový zdroj dat. Ve zobrazeném dialogovém okně Vytvoření nového zdroje dat vyberte ovladač, pro který chcete přidat systémový zdroj dat, a klikněte na tlačítko Dokončit. Zobrazí se dialogové okno umožňující nastavení tohoto ovladače.

Odebrat

Odebere vybraný systémový název zdroje dat ze seznamu Systémové zdroje dat.

Konfigurovat

Kliknutím změníte konfiguraci vybraného systémového zdroje dat. Zobrazí dialogové okno umožňující nastavení zdroje dat daného ovladače, ve kterém je možné změnit konfiguraci existujícího systémového zdroje dat. Před kliknutím na tlačítko Konfigurovat je nutné v seznamu vybrat název systémového zdroje dat.

OK

Zavře dialogové okno Správce zdrojů dat ODBC. Chcete-li přijmout změny provedené v seznamu Systémové zdroje dat není nutné kliknout na tlačítko OK. Změny v seznamu jsou přijaty při kliknutí na tlačítko OK v dialogovém okně umožňujícím nastavení zdroje dat.

Storno

Zavře dialogové okno Správce zdrojů dat ODBC, nevrátí však zpět změny provedené pomocí ovládacích prvků v jiných dialogových oknech.

Nápověda

Zobrazí toto téma nápovědy.