Umožní připojení ke zdroji dat s uživatelským názvem DSN nebo systémovým názvem DSN. Zdroje dat počítače jsou specifické pro daný počítač a nelze je sdílet.

Ovládací prvek Popis

Zdroj dat počítače

Zobrazí všechny uživatelské a systémové názvy DSN, včetně názvu a typu jednotlivých názvů DSN. Dvojitým kliknutím na název DSN se připojíte ke zdroji dat.

Nový

Kliknutím přidáte nový zdroj dat počítače. Ve zobrazeném dialogovém okně Vytvoření nového zdroje dat vyberte ovladač, pro který chcete přidat uživatelský nebo systémový název DSN, klikněte na tlačítko Další a zadejte název či umístění nového názvu DSN. Opětovným kliknutím na tlačítko Další zobrazíte souhrn nových informací. Kliknutím na tlačítko Dokončit zobrazíte dialogové okno umožňující nastavení daného ovladače.

OK

Zavře dialogové okno Vybrat zdroj dat a připojí se k vybranému zdroji dat. Kliknutím na tlačítko OK nepřijmete změny v seznamu Zdroje dat počítače. Změny v seznamu jsou přijaty při kliknutí na tlačítko OK v dialogovém okně Nastavení zdroje dat.

Storno

Zavře dialogové okno Vybrat zdroj dat. Nedojde k připojení k souborovému zdroji dat. Změny provedené pomocí ovládacích prvků v jiných dialogových oknech nebudou vráceny zpět.

Nápověda

Zobrazí toto téma nápovědy.