Gjør at du kan koble til en datakilde som har et brukerdatakildenavn (DSN) eller et system-DSN. Maskindatakilder er spesifikke for denne maskinen og kan ikke deles.

Kontroll Beskrivelse

Maskindatakilde

Viser alle bruker- og systemdatakildenavn, inkludert navn og type for hvert enkelt DSN. Hvis du dobbeltklikker et DSN, kobler du til datakilden.

Ny

Klikk denne for å legge til en ny maskindatakilde. Dialogboksen Opprett ny datakilde vises. Velg driveren du legger til en bruker- eller systemdatakilde for, og klikk Neste for å angi navnet eller plasseringen for den nye datakilden. Klikk Neste på nytt for å vise et sammendrag av den nye informasjonen. Klikk Fullfør for å vise den driverspesifikke dialogboksen for installasjon.

OK

Lukker dialogboksen Velg datakilde, og kobler til den valgte datakilden. Du godtar ikke endringer i listen Maskindatakilder ved å klikke OK. Endringer i listen godtas når du klikker OK i dialogboksen for installasjon av datakilde.

Avbryt

Lukker dialogboksen Velg datakilde uten å koble til fildatakilden, og uten å angre endringer som er foretatt ved hjelp av andre dialogbokskontroller.

Hjelp

Viser dette hjelpeskjermbildet.