Legger til, sletter eller konfigurerer datakilder med brukerdatakildenavn (DSN). Disse datakildene er lokale på en datamaskin og er bare tilgjengelige for gjeldende bruker.

Kontroll Beskrivelse

Brukerdatakilder

Viser alle brukerdatakildenavn, inkludert navn og tilhørende driver for hvert enkelt DSN. Hvis du dobbeltklikker et brukerdatakildenavn, vises den driverspesifikke dialogboksen for installasjon av datakilde.

Legg til

Klikk denne for å legge til en ny brukerdatakilde. Dialogboksen Opprett ny datakilde vises. Velg driveren du legger til en brukerdatakilde for, og klikk Fullfør. En driverspesifikk dialogboks for installasjon vises.

Fjern

Klikk denne for å fjerne et merket brukerdatakildenavn fra listen Brukerdatakilder.

Konfigurer

Klikk denne for å endre konfigurasjonen for en merket brukerdatakilde. Den driverspesifikke dialogboksen for installasjon av datakilde vises.

OK

Lukker dialogboksen ODBC Datakildeadministrator. Du trenger ikke å klikke OK for å godta endringer i listen Brukerdatakilder. Endringer i listen godtas når du klikker OK i dialogboksen for installasjon av datakilde.

Avbryt

Lukker dialogboksen ODBC Datakildeadministrator, men angrer ikke endringer som er foretatt ved hjelp av andre dialogbokskontroller.

Hjelp

Viser dette hjelpeskjermbildet.