Doda, izbriše ali nastavi vire podatkov z izvornimi imeni uporabniških virov podatkov (DSN). Uporabniški viri podatkov so nameščeni lokalno v računalniku in dostopni samo za trenutnega uporabnika.

Kontrolnik Opis

Uporabniški viri podatkov

Navede vse uporabniške DSN-je, tudi ime in povezan gonilnik posameznega DSN-ja. Če dvokliknete uporabniški DSN, se bo prikazalo pogovorno okno za namestitev vira podatkov določenega gonilnika.

Dodaj

Kliknite, če želite dodati nov uporabniški vir podatkov. V prikazanem pogovornem oknu Ustvarjanje novega vira podatkov izberite gonilnik, ki mu želite dodati uporabniški vir podatkov, in kliknite Dokončaj. Prikazalo se bo pogovorno okno za namestitev gonilnika.

Odstrani

Kliknite, če želite odstraniti izbrano ime uporabniškega vira podatkov iz seznama Uporabniški viri podatkov.

Konfiguriraj

Kliknite, če želite spremeniti konfiguracijo izbranega uporabniškega vira podatkov. Prikazalo se bo pogovorno okno za namestitev gonilnika za vir podatkov.

V redu

Zapre pogovorno okno Skrbnik virov podatkov ODBC. Če želite sprejeti spremembe na seznamu Uporabniški viri podatkov, ni treba klikniti možnosti V redu. Spremembe seznama so sprejete, ko v pogovornem oknu za namestitev virov podatkov kliknete V redu.

Prekliči

Zapre pogovorno okno Skrbnik virov podatkov ODBC, toda ne prekliče sprememb, ki ste jih naredili z drugimi kontrolniki v pogovornih oknih.

Pomoč

Prikaže zaslon s pomočjo.