Doda, izbriše ali nastavi vire podatkov z izvornimi imeni sistemskih virov podatkov (DSN). Viri podatkov so lokalno v računalniku, niso pa vezani na uporabnika. Do sistemskega DSN-ja lahko dostopa kateri koli uporabnik s pooblastili.

Kontrolnik Opis

Sistemski viri podatkov

Navede vse sistemske DSN-je, tudi ime in povezan gonilnik posameznega DSN-ja. Če dvokliknete sistemski DSN, se bo prikazalo pogovorno okno za namestitev vira podatkov določenega gonilnika.

Dodaj

Kliknite, če želite dodati nov sistemski vir podatkov. V prikazanem pogovornem oknu Ustvarjanje novega vira podatkov izberite gonilnik, ki mu želite dodati vir podatkov, in kliknite Dokončaj. Prikazalo se bo pogovorno okno za namestitev gonilnika.

Odstrani

Odstrani izbrano ime sistemskega vira podatkov iz seznama Sistemski viri podatkov.

Konfiguriraj

Kliknite, če želite spremeniti konfiguracijo izbranega sistemskega vira podatkov. Prikaže pogovorno okno za namestitev vira podatkov določenega gonilnika, ki omogoča spreminjanje konfiguracije obstoječega sistemskega vira podatkov. Preden kliknete Konfiguriraj, je treba na seznamu izbrati ime sistemskega vira podatkov.

V redu

Zapre pogovorno okno Skrbnik virov podatkov ODBC. Če želite sprejeti spremembe na seznamu Sistemski viri podatkov, ni treba klikniti možnosti V redu. Spremembe seznama so sprejete, ko v pogovornem oknu za namestitev virov podatkov kliknete V redu.

Prekliči

Zapre pogovorno okno Skrbnik virov podatkov ODBC, toda ne prekliče sprememb, ki ste jih naredili z drugimi kontrolniki v pogovornih oknih.

Pomoč

Prikaže zaslon s pomočjo.