Služi za dodavanje, brisanje ili podešavanje izvora podataka sa imenima izvora podataka sistema (DSN). Ovi izvori podataka smešteni su lokalno na računaru, ali nisu vezani za korisnika; svaki korisnik sa privilegijama ima pristup DSN-u sistema.

Kontrola Opis

Izvori podataka sistema

Navodi sva imena izvora podataka sistema (DSN), uključujući ime i odgovarajući upravljački program za svaki DSN. Ako kliknete dvaput na DSN sistema, pojaviće se dijalog za konfigurisanje izvora podataka za odgovarajući upravljački program.

Dodaj

Kliknite da biste dodali novi izvor podataka sistema. U dijalogu Kreiranje novog izvora podataka koji će se pojaviti, izaberite upravljački program za koji dodajete izvor podataka sistema i kliknite na dugme Završi; pojaviće se dijalog za konfigurisanje odgovarajućeg upravljačkog programa.

Ukloni

Uklanja izabrano ime izvora podataka sistema sa liste Izvori podataka sistema.

Konfiguriši

Kliknite da biste promenili konfiguraciju izabranog izvora podataka sistema. Pojaviće se dijalog za konfigurisanje izvora podataka za odgovarajući upravljački program koji vam omogućava da promenite konfiguraciju postojećeg izvora podataka sistema. Morate da izaberete ime izvora podataka sistema na listi pre nego što kliknete na dugme Konfiguriši.

U redu

Zatvara dijalog ODBC Data Source Administrator. Ne morate da kliknete na dugme U redu da biste prihvatili promene na listi Izvori podataka sistema. Promene na listi će biti prihvaćene kada kliknete na dugme U redu u dijalogu za konfigurisanje izvora podataka.

Otkaži

Zatvara dijalog ODBC Data Source Administrator, ali ne poništava promene koje ste napravili pomoću kontrola u drugom dijalogu.

Pomoć

Prikazuje ovaj ekran pomoći.