Sistem veri kaynağı adlarıyla (DSN’ler) veri kaynakları ekler, siler veya ayarlar. Bu veri kaynakları bir bilgisayarda yerel olarak bulunur ancak kullanıcılara özel olarak ayrılmış değildir; ayrıcalıklara sahip herkes bir sistem DSN’e erişebilir.

Denetim Açıklaması

Sistem Veri Kaynakları

Her DSN’in ilişkili sürücüsü ve ad dahil, tüm sistem DSN’lerini listeler. Bir sistem DSN’i çift tıklatmak sürücüye özgü veri kaynağı kurulumu iletişim kutusunu görüntüler.

Ekle

Yeni bir sistem veri kaynağı eklemek için tıklatın. Görüntülenen Yeni Veri Kaynağı Oluştur iletişim kutusunda, sistem veri kaynağı eklemek istediğiniz sürücüyü seçin ve Son’u tıklatın, sürücüye özgü kurulum iletişim kutusu görünür.

Kaldır

Seçili sistem veri kaynağının adını Sistem Veri Kaynakları listesinden kaldırır.

Yapılandır

Seçili bir sistem veri kaynağının yapılandırmasını değiştirmek için tıklatın. Varolan bir sistem veri kaynağının yapılandırmasını değiştirmenize olanak veren sürücüye özgü veri kaynağı kurulum iletişim kutusunu görüntüler. Yapılandır’ı tıklatmadan önce listeden bir sistem veri kaynağının adını seçmelisiniz.

Tamam

ODBC Veri Kaynağı Yöneticisi iletişim kutusunu kapatır. Sistem Veri Kaynakları listesinde yapılan değişiklikleri kabul etmek için Tamam’ı tıklatmanız gerekmez. Listede yapılan değişiklikler, veri kaynağı kurulumu iletişim kutusunda Tamam’ı bir defa tıklattığınızda kabul edilir.

İptal

ODBC Veri Kaynağı Yöneticisi iletişim kutusunu kapatır ancak başka iletişim kutusu denetimleriyle yapılan değişiklikleri geri almaz.

Yardım

Bu Yardım ekranını görüntüler.