Kullanıcı veri kaynağı adı (DSN) veya sistem DSN’i bulunan bir veri kaynağına bağlanmanıza olanak verir. Makine veri kaynakları bu makineye özgüdür ve paylaşılamaz.

Denetim Açıklaması

Makine Veri Kaynağı

Her DSN’in adı ve türü dahil, tüm kullanıcı ve sistem DSN’lerini listeler. Bir DSN çift tıklatıldığında veri kaynağına bağlanılır.

Yeni

Yeni bir makine veri kaynağı eklemek için tıklatın. Görüntülenen Yeni Veri Kaynağı Oluştur iletişim kutusunda, bir kullanıcı veya sistem DNS’i eklediğiniz sürücüyü seçin ve yeni dosya DSN’in adını veya konumunu belirtmek için İleri’yi tıklatın. Yeni bilgilerin bir özetini görmek için tekrar İleri’yi tıklatın. Sürücüye özgü kurulum iletişim kutusunu görüntülemek için Son’u tıklatın.

Tamam

Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunu kapatır ve seçilen veri kaynağına bağlanır. Tamam tıklatıldığında Makine Veri Kaynakları listesinde yapılan değişiklikleri kabul edilmez. Listede yapılan değişiklikler, Veri Kaynağı Kurulumu iletişim kutusunda Tamam’ı tıklattığınızda kabul edilir.

İptal

Dosya veri kaynağına bağlanmadan ve başka iletişim kutusu denetimleriyle yapılan değişiklikleri geri almadan Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunu kapatır.

Yardım

Bu Yardım ekranını görüntüler.