Aynı sürücüleri yüklemiş olan kullanıcılar arasında paylaşılabilen dosya tabanlı veri kaynakları ekler, siler veya ayarlar. Bu veri kaynaklarının kullanıcıya özel olarak ayrılmaları veya bir bilgisayarda yerel olarak bulunmaları gerekmez.

Denetim Açıklaması

Dosya Veri Kaynakları

Konum kutusunda belirtilen dizinin alt dizinlerini ve tüm dosya veri kaynağı adlarını (DSN’ler) görüntüler. Bir dosya DSN’i çift tıklatmak sürücüye özgü veri kaynağı kurulumu iletişim kutusunu görüntüler.

Ekle

Yeni bir dosya veri kaynağı eklemek için tıklatın. Görüntülenen Yeni Veri Kaynağı Oluştur iletişim kutusunda, bir dosya veri kaynağı eklediğiniz sürücüyü seçin ve yeni dosya veri kaynağının adını veya konumunu belirtmek için İleri’yi tıklatın. Yeni veri kaynağı bilgilerinin bir özetini görmek için tekrar İleri’yi tıklatın. Sürücüye özgü kurulum iletişim kutusunu görüntülemek için Son’u tıklatın.

Kaldır

Seçilen dosya veri kaynağını kaldırır. Kaldır’ı tıklatmadan önce, kaldırmak istediğiniz dosya veri kaynağını seçmelisiniz.

Yapılandır

Seçilen bir dosya veri kaynağının yapılandırmasını değiştirmek için tıklatın. Yapılandır’ı tıklatmadan önce listeden bir dosya veri kaynağının adını seçmelisiniz. Sürücüye özgü veri kaynağı kurulum iletişim kutusunu görüntüler.

Dizin Belirle

ODBC Yöneticisi çalıştırıldığında Konum kutusunda belirtilen dizini varsayılan olarak ayarlar.

Konum

Aşağıdaki pencerede alt dizinleri ve dosya DSN’leri listelenen dizini görüntüler. Bu metin kutusunun yan tarafındaki aşağı oku tıklatıldığında tüm dizin yapısı görüntülenir. ODBC Yöneticisi ilk çalıştırıldığında başlangıçta görüntülenen varsayılan dizin sistem bilgileri içindedir, ancak bunu Dizin Belirle düğmesiyle değiştirebilirsiniz.

Bir Düzey Yukarı simgesi

Konum kutusunda gösterilen dizini bir düzey yukarıdaki dizinle değiştirir.

Tamam

ODBC Veri Kaynağı Yöneticisi iletişim kutusunu kapatır. Dosya Veri Kaynakları listesinde yapılan değişiklikleri kabul etmek için Tamam’ı tıklatmanız gerekmez. Listede yapılan değişiklikler, veri kaynağı kurulumu iletişim kutusunda Tamam’ı bir defa tıklattığınızda kabul edilir.

İptal

ODBC Veri Kaynağı Yöneticisi iletişim kutusunu kapatır ancak başka iletişim kutusu denetimleriyle yapılan değişiklikleri geri almaz.

Yardım

Bu Yardım ekranını görüntüler.