Op dit tabblad kunt u verbinding maken met een gegevensbron op basis van een gebruikers-DSN’s of een systeem-DSN. Computergegevensbronnen zijn specifiek voor de computer en kunnen niet worden gedeeld.

Besturingselement Beschrijving

Computergegevensbron

Hier worden alle gebruikers- en systeem-DSN’s vermeld, inclusief de naam en het type van elke DSN. Als u op een DSN dubbelklikt, wordt verbinding gemaakt met de gegevensbron.

Nieuw

Klik hierop om een nieuwe computergegevensbron te maken. In het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken kiest u het stuurprogramma waarvoor u een gebruikers- of systeem-DSN wilt toevoegen en klikt u op Volgende om de naam of de locatie van de nieuwe DSN op te geven. Klik nogmaals op Volgende om een overzicht van de nieuwe gegevens weer te geven. Klik op Voltooien om het configuratiedialoogvenster weer te geven dat specifiek is voor het stuurprogramma.

OK

Hiermee wordt het dialoogvenster Gegevensbron selecteren gesloten en wordt verbinding gemaakt met de geselecteerde gegevensbron. Als u op OK klikt, worden de wijzigingen aan de lijst Computergegevensbronnen niet geaccepteerd. De wijzigingen in de lijst worden geaccepteerd als u op OK klikt in het dialoogvenster ODBC-gegevensbronbeheer.

Annuleren

Hiermee wordt het dialoogvenster Gegevensbron selecteren gesloten zonder dat verbinding wordt gemaakt met de bestandsgegevensbron. Eventuele wijzigingen aan andere besturingselementen worden ongedaan gemaakt.

Help

Hiermee wordt dit Help-venster weergegeven.