Op dit tabblad kunt u verbinding maken met een gegevensbron op basis van bestands-DSN’s. Een bestandsgegevensbron is niet per se vast toegewezen voor elke gebruiker en hoeft ook niet lokaal voor de computer te zijn, en kan worden gedeeld door alle gebruikers waarvoor dezelfde stuurprogramma’s zijn geïnstalleerd.

Besturingselement Beschrijving

Bestandsgegevensbron

Hier worden alle bestands-DSN’s en submappen weergegeven van de map in het veld Zoeken in. Als u op een DSN dubbelklikt, wordt verbinding gemaakt met de gegevensbron.

Zoeken in

Dit is de map waarvan de submappenen bestands-DSN’s worden weergegeven in het venster eronder. Als u op de pijl omlaag naast dit tekstvak klikt, wordt de volledige mappenstructuur weergegeven.

Pictogram Eén niveau omhoog

Hiermee wordt de map in het veld Zoeken in vervangen door de map die zich één niveau hoger bevindt.

DSN-naam

Hierin wordt de naam weergegeven van de bestands-DSN, die in de lijst Bestandsgegevensbron is geselecteerd of handmatig is ingevoerd.

Nieuw

Klik hierop om een nieuwe bestandsgegevensbron te maken. In het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken kiest u het stuurprogramma waarvoor u een bestands-DSN wilt toevoegen en klikt u op Volgende om de naam of de locatie van de nieuwe bestands-DSN op te geven. Klik nogmaals op Volgende om een overzicht van de nieuwe gegevens weer te geven. Klik op Voltooien om het configuratiedialoogvenster weer te geven dat specifiek is voor het stuurprogramma.

OK

Hiermee wordt het dialoogvenster Gegevensbron selecteren gesloten en wordt verbinding gemaakt met de gegevensbron in het tekstveld DSN-naam. U hoeft niet op OK te klikken om de wijzigingen in de lijst Bestandsgegevensbron te accepteren. De wijzigingen in de lijst worden geaccepteerd als u op OK klikt in het configuratiedialoogvenster voor de gegevensbron.

Annuleren

Hiermee wordt het dialoogvenster Gegevensbron selecteren gesloten zonder dat verbinding wordt gemaakt met de bestandsgegevensbron. Eventuele wijzigingen aan andere besturingselementen worden ongedaan gemaakt.

Help

Hiermee wordt dit Help-venster weergegeven.