In het dialoogvenster Conversieprogramma selecteren kunt u een geïnstalleerde conversie-DLL selecteren, zodat het stuurprogramma gegevens van de ene tekenset naar de andere kan converteren. De tekenset van de toepassing en van de gegevensbron zijn vaak niet hetzelfde. ODBC biedt een algemeen mechanisme waarmee het stuurprogramma gegevens van de ene tekenset naar de andere kan converteren.

Nadat u een conversie-DLL hebt opgegeven, wordt dit door het stuurprogramma geladen en aangeroepen om al het gegevensverkeer tussen de toepassing en de gegevensbron om te zetten. Hiertoe behoren alle SQL-instructies en tekensetparameters die naar de gegevensbron worden verzonden, en alle tekenresultaten, tekenmetagegevens (zoals kolomnamen) en foutberichten die uit de gegevensbron worden opgehaald. De verbindingsgegevens worden niet geconverteerd, omdat de conversie-DLL pas wordt geladen als de toepassing is verbonden met de gegevensbron.

De conversie-DLL die de conversiefuncties SQLDriverToDataSource en SQLDataSourceToDriver implementeert die door het stuurprogramma worden aangeroepen, kan worden geschreven door de ontwikkelaar van de toepassing, de ontwikkelaar van het stuurprogramma of een derde.

Zie ODBC Programmer’s Reference (ODBC-naslag voor programmeurs) voor meer informatie over conversie-DLL’s.