V dialogovém okně Volba převaděče se zobrazí seznam nainstalovaných knihoven DLL převaděče, ve kterém lze vybrat knihovnu DLL převaděče, která umožní ovladači převést data z jedné znakové sady do druhé. Aplikace a zdroj dat často ukládají data v odlišných znakových sadách. Rozhraní ODBC poskytuje obecný mechanismus umožňující ovladači převést data z jedné znakové sady do druhé.

Po zadání knihovny DLL převaděče ji ovladač automaticky načte a volá, aby mohla být převedena všechna data vyměňovaná mezi aplikací a zdrojem dat. Tato data zahrnují všechny příkazy SQL a parametry znaků odesílané zdroji dat a všechny výsledky znaků, znaková metadata, například názvy sloupců, a chybové zprávy přijímané ze zdroje dat. Data připojení nebudou převedena, protože knihovna DLL převaděče se načte až po připojení aplikace ke zdroji dat.

Knihovna DLL převaděče implementující funkce převodu SQLDriverToDataSource a SQLDataSourceToDriver volané ovladačem může být vytvořena vývojářem aplikace, vývojářem ovladače nebo třetí stranou.

Další informace o knihovnách DLL převaděče naleznete na webu MSDN na stránceODBC Programmer's Reference (Referenční příručky pro programátory ODBC).