U dijaloškom okviru Odabir prevoditelja navedene su instalirane .dll datoteke za prijevod i tu možete odabrati jednu, što će upravljačkom programu omogućiti prijevod podataka iz jednog skupa znakova u drugi. Aplikacija i izvor podataka često podatke spremaju u različitim skupovima znakova. ODBC pruža generički mehanizam koji upravljačkom programu omogućuje prevođenje podataka iz jednog skupa znakova u drugi.

Nakon što odredite .dll datoteku za prijevod, upravljački će je program učitati i pozvati da prevede sve podatke koje aplikacija razmjenjuje s izvorom podataka. To uključuje slanje svih SQL naredbi i parametara za znakove do izvora podataka i sve rezultate za znakove, metapodatke o znakovima, kao što su nazivi stupaca, i poruke o pogreškama koje se dobivaju od izvora podataka. Podaci veze se ne prevode jer se .dll datoteka za prijevod ne učitava dok se aplikacija ne poveže s izvorom podataka.

.dll datoteka za prijevod koja primjenjuje funkcije prevođenja SQLDriverToDataSource i SQLDataSourceToDriver koje upravljački program poziva može napisati razvojni programer aplikacije, razvojni programer upravljačkog programa ili treća strana.

Više informacija o .dll datotekama za prevođenje potražite na stranici ODBC reference za programere.