Omogućuje povezivanje s izvorom podataka koji ima nazive izvora podataka u datoteci (DSN-ove). Svi datotečni izvori podataka koji ne moraju nužno biti dodijeljeni određenom korisniku niti se nalaziti lokalno na računalu, mogu dijeliti svi korisnici koji su instalirali iste upravljačke programe.

Kontrola Opis

Izvor podataka u datoteci

Prikazuje sve datotečne DSN-ove i poddirektorije koji su označeni u okviru Potraži u. Ako dvaput kliknete DSN, on će se povezati s izvorom podataka.

Potraži u

Označava direktorij čiji su poddirektoriji i datotečni DSN-ovi navedeni u prozoru ispod. Ako kliknete strelicu prema dolje koja se nalazi uz ovaj tekstni okvir, prikazat će se cijela struktura direktorija.

Ikona Jednu razinu gore

Direktorij naznačen u okviru Potraži u zamjenjuje direktorijem koji se nalazi jednu razinu više.

DSN naziv

Prikazuje naziv datotečnog DSN-a koji je odabran na popisu Izvori podataka u datoteci ili je unesen ručno.

Novo

Kliknite kako biste dodali novi izvor podataka u datoteci. Odaberite upravljački program za koji dodajete datotečni DSN u dijaloškom okviru Stvaranje novog izvora podataka koji će se prikazati i kliknite Sljedeće kako biste odredili naziv ili lokaciju novog datotečnog DSN-a. Ponovo kliknite Sljedeće kako biste pregledali sažetak novih informacija. Kliknite Završi kako biste pregledali dijaloški okvir za postavljanje određenog upravljačkog programa.

U redu

Zatvara dijaloški okvir Odaberite izvor podataka i povezuje se s izvorom podataka u datoteci koji je naznačen u tekstnom okviru DSN Naziv. Ne morate kliknuti U redu kako biste prihvatili promjene popisa Izvori podataka u datoteci. Promjene popisa prihvaćaju se kada kliknete U redu u dijaloškom okviru za postavljanje izvora podataka.

Odustani

Zatvara dijaloški okvir Odaberite izvor podataka bez povezivanja s izvorom podataka u datoteci i bez poništavanja promjena koje su provedene pomoću drugih kontrola u dijaloškom okviru.

Pomoć

Prikazuje ovaj zaslon Pomoći.