Låter dig ansluta till en datakälla som har ett användar-DSN eller system-DSN (Data Source Name). Datakällor för maskiner är specifika för den här datorn och kan inte delas.

Kontroll Beskrivning

Datakälla för maskinen

Visar en lista över alla användar- och system-DSN, inklusive namn och typ för varje DSN. Om du dubbelklickar på ett DSN upprättas en anslutning till datakällan.

Ny

Om du vill lägga till en ny datakälla för maskin klickar du här. I dialogrutan som visas, Skapa ny datakälla, väljer du den drivrutin till vilken du vill lägga till ett användar- eller system-DSN och klickar på Nästa för att ange namn och plats för ditt nya DSN. Klicka på Nästa igen för att visa en översikt över den nya informationen. Klicka på Slutför så visas den dialogruta som är specifik för drivrutinen.

OK

Stänger dialogrutan Välj datakälla och ansluter till den valda datakällan. Att klicka på OK innebär inte att du godkänner ändringarna i listan Datakällor för maskiner. Ändringarna i listan godkänns när du klickar på OK i dialogrutan Inställningar för datakälla.

Avbryt

Stänger dialogrutan Välj datakälla utan att ansluta till datakällan för filer och utan att återställa ändringar som gjorts i andra kontroller i dialogrutan.

Hjälp

Visar den här hjälpskärmen.