Angir hvordan ODBC Driverbehandling sporer kall til ODBC-funksjoner. Driverbehandling kan spore kall kontinuerlig eller for bare én tilkobling, spore dynamisk eller tillate sporing utført av en egendefinert DLL-fil for sporing.

Kontroll Beskrivelse

Start sporing nå / Stopp sporing nå (veksleknapp)

Aktiverer kontinuerlig dynamisk sporing, uansett om en tilkobling er opprettet eller ikke, så lenge dialogboksen ODBC Datakildeadministrator vises eller til du klikker Stopp sporing nå.

Start Visual Studio Analyzer / Stopp Visual Studio Analyzer (veksleknapp)

Aktiverer Visual Studio Analyzer, som forblir aktivert til du klikker Stopp Visual Studio Analyzer. Visual Studio Analyzer er et verktøy du kan bruke til feilsøking og analysering av det distribuerte programmet.

Visual Studio Analyzer fulgte med i eldre versjoner av Visual Studio.

Bane til loggfil

Viser banen og filnavnet der sporingsinformasjonen vil bli lagret. Bruk standard bane og filnavn (\sql.log), eller angi en ny fil ved å skrive inn en ny bane og et nytt filnavn, eller ved å klikke Bla gjennom og velge en mappe og en fil.

Bla gjennom

Bruk denne til å velge bane og filnavn for loggfilen ved å bla gjennom mappene på maskinen.

Egendefinert sporings-DLL

Bruk denne til å velge en annen DLL-fil enn Odbctrac.dll for sporing. Skriv inn banen og filnavnet til den egendefinerte DLL-filen, eller klikk Velg DLL for å bla gjennom mappene. Odbctrac.dll kan erstattes med en egendefinert DLL-fil etter eget valg.

Velg DLL

Brukeren kan bla gjennom mappestrukturen for å finne en egendefinert DLL-fil for sporing. Banen og filnavnet til den valgte DLL-filen vises i tekstboksen Egendefinert sporings-DLL.

OK

Godtar endringer i innstillingene for Bane til loggfil og Egendefinert sporings-DLL, og lukker dialogboksen ODBC Datakildeadministrator.

Avbryt

Lukker dialogboksen ODBC Datakildeadministrator uten å godta endringer i innstillinger.

Bruk

Godtar endringer i sporingsinnstillinger og lar dialogboksen ODBC Datakildeadministrator stå åpen.

Hjelp

Viser dette hjelpeskjermbildet.