Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης ODBC πραγματοποιεί κλήσεις σε συναρτήσεις ODBC. Η Διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης μπορεί να ανιχνεύσει κλήσεις συνεχόμενα ή μόνο για μία σύνδεση, μπορεί να εκτελέσει ανίχνευση δυναμικά ή μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση της ανίχνευσης από ένα .dll προσαρμοσμένης ανίχνευσης.

Στοιχείο ελέγχου Περιγραφή

Έναρξη ανίχνευσης τώρα/Διακοπή ανίχνευσης τώρα (εναλλαγή)

Επιτρέπει τη συνεχή δυναμική ανίχνευση, είτε έχει πραγματοποιηθεί μια σύνδεση είτε όχι, εφόσον εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC ή έως ότου κάνετε κλικ στην επιλογή Διακοπή ανίχνευσης τώρα.

Έναρξη του Visual Studio Analyzer/Διακοπή του Visual Studio Analyzer (εναλλαγή)

Ενεργοποιεί το Visual Studio Analyzer, το οποίο παραμένει ενεργοποιημένο έως ότου κάνετε κλικ στην επιλογή Διακοπή του Visual Studio Analyzer. Το Visual Studio Analyzer είναι ένα εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για εντοπισμό σφαλμάτων και ανάλυση της εφαρμογής που έχει διανεμηθεί.

Το Visual Studio Analyzer περιλαμβανόταν σε προηγούμενες εκδόσεις του Visual Studio.

Διαδρομή αρχείου καταγραφής

Εμφανίζει τη διαδρομή και το όνομα αρχείου όπου θα αποθηκεύονται οι πληροφορίες ανίχνευσης. Χρησιμοποιήστε την προεπιλεγμένη διαδρομή και το όνομα αρχείου (\sql.log), ή εναλλακτικά, καθορίστε ένα νέο αρχείο είτε καταχωρώντας μια νέα διαδρομή και ένα όνομα αρχείου είτε κάνοντας κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και επιλέγοντας έναν κατάλογο και ένα αρχείο.

Αναζήτηση

Σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου για το αρχείο καταγραφής κάνοντας περιήγηση στους καταλόγους του υπολογιστή.

DLL προσαρμοσμένης ανίχνευσης

Σάς επιτρέπει να επιλέξετε ένα αρχείο .dll διαφορετικό από το αρχείο Odbctrac.dll για να εκτελέσετε ανίχνευση. Πληκτρολογήστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου του προσαρμοσμένου .dll ή κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή DLL για να εκτελέσετε αναζήτηση στους καταλόγους. Το αρχείο Odbctrac.dll μπορεί να αντικατασταθεί από ένα προσαρμοσμένο αρχείο .dll της επιλογής σας.

Επιλογή DLL

Επιτρέπει στο χρήστη να εκτελέσει αναζήτηση στη δομή καταλόγου για ένα προσαρμοσμένο .dll ανίχνευσης. Η διαδρομή και το όνομα αρχείου του επιλεγμένου .dll θα εμφανιστούν στο πλαίσιο κειμένου DLL προσαρμοσμένης ανίχνευσης.

ΟΚ

Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί, αποδέχεστε τις αλλαγές στις ρυθμίσεις Διαδρομή αρχείου καταγραφής και DLL προσαρμοσμένης ανίχνευσης και κλείνει το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC.

Άκυρο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC χωρίς να γίνουν αποδεκτές οι αλλαγές στις ρυθμίσεις.

Εφαρμογή

Κάνοντας κλικ σε αυτή την επιλογή, αποδέχεστε τις αλλαγές στις ρυθμίσεις ανίχνευσης και το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC παραμένει ανοιχτό.

Βοήθεια

Εμφανίζει αυτήν την οθόνη Βοήθειας.