Specifică modul ín care Managerul de drivere ODBC urmăreşte apelurile către funcţiile ODBC. Managerul de drivere poate urmări apelurile continuu sau doar pentru o singură conexiune, poate efectua urmărirea dinamic sau poate permite efectuarea urmăririi de un .dll de urmărire particularizată.

Control Descriere

Start urmărire/Stop urmărire (comutator)

Permite urmărirea continuă dinamică, indiferent dacă s-a efectuat sau nu o conexiune, atâta timp cât caseta de dialog Administrator surse de date ODBC este afişată sau până când faceţi clic pe Stop urmărire.

Start Visual Studio Analyzer/Stop Visual Studio Analyzer (comutator)

Activează Visual Studio Analyzer, care rămâne activat până când faceţi clic pe Stop Visual Studio Analyzer. Visual Studio Analyzer este un instrument pe care íl puteţi utiliza pentru depanarea şi analizarea aplicaţiei distribuite.

Visual Studio Analyzer a fost inclus ín versiunile mai vechi ale Visual Studio.

Calea fişierului jurnal

Afişează calea şi numele fişierului unde vor fi stocate informaţiile de urmărire. Utilizaţi calea şi numele fişierului implicite (\sql.log) sau, alternativ, specificaţi un fişier nou, fie introducând o cale şi un nume de fişier noi, fie făcând clic pe Răsfoire şi selectând un director şi un fişier.

Răsfoire

Vă permite să selectaţi calea şi numele fişierului pentru fişierul jurnal, răsfoind directoarele computerului.

DLL de urmărire particularizată

Vă permite să selectaţi un fişier .dll diferit de Odbctrac.dll pentru a efectua urmărirea. Introduceţi calea şi numele fişierului .dll particularizat sau faceţi clic pe Selectare DLL pentru a răsfoi directoarele. Odbctrac.dll poate fi ínlocuit cu un .dll particularizat ales.

Selectare DLL

Permite utilizatorului să răsfoiască structura directorului ín căutarea unui .dll de urmărire particularizată. Calea şi numele fişierului .dll ales vor apărea ín caseta text DLL de urmărire particularizată.

OK

Acceptă modificările setărilor pentru Calea fişierului jurnal şi DLL de urmărire particularizată şi ínchide caseta de dialog Administrator surse de date ODBC.

Revocare

Închide caseta de dialog Administrator surse de date ODBC fără a accepta modificările setărilor.

Se aplică

Acceptă modificările la setările de urmărire şi lasă caseta de dialog Administrator surse de date ODBC deschisă.

Ajutor

Afişează acest ecran de Ajutor.