Задава се как диспечерът на драйвери на ODBC проследява извикванията на функциите на ODBC. Диспечерът на драйвери може да проследява извиквания непрекъснато или само едно извикване, може да изпълнява динамично проследяване или да позволи проследяването да се извършва от .dll файл за проследяване по избор.

Контрола Описание

Стартирай проследяването/Спри проследяването (превключване)

Разрешава непрекъснато динамично проследяване, независимо дали е осъществена връзка, стига да е показан диалоговият прозорец Администратор на източници на данни за ODBC или докато не натиснете бутон Спри проследяването.

Стартирай анализатора на Visual Studio/Спри анализатора на Visual Studio (превключване)

Разрешава анализатора на Visual Studio, който остава разрешен, докато не щракнете върху Спри анализатора на Visual Studio. Анализаторът на Visual Studio е инструмент, който можете да използвате за отстраняване на грешки и анализиране на приложение с разпределен достъп.

Анализаторът на Visual Studio беше включен в по-старите версии на Visual Studio.

Път до регистрационен файл

Показва пътя и името на файла, където ще се записва информацията от проследяването. Използвайте пътя и името на файла по подразбиране (\sql.log) или задайте нов файл или с чрез въвеждане на нов път и име на файл, или чрез щракване върху Преглед и избор на директория и файл.

Преглед

Дава ви възможност да изберете пътя и името на файла на регистрационния файл, като навигирате в директориите на компютъра.

Потребителски DLL за проследяване

Дава ви възможност да изберете .dll файл, различен от Odbctrac.dll, с чиято помощ да извършвате проследяване. Въведете пътя и името на файла на потребителския .dll файл или щракнете върху Избор на DLL, за да навигирате в директориите. Odbctrac.dll може да се замени от потребителски .dll файл по ваш избор.

Избор на DLL

Позволява на потребителя да навигира в структурата на директорията за потребителски .dll за проследяване. Пътят и файловото име на избрания .dll файл ще се покажат в текстовия прозорец Потребителски DLL за проследяване.

OK

Приемат се промените в настройките за Път на регистрационния файл и Потребителски DLL за проследяване и се затваря диалоговият прозорец Администратор на източници на данни за ODBC.

Отказ

Затваря се диалоговият прозорец Администратор на източници на данни за ODBC, без да се приемат промените в настройките.

Приложи

Приемат се промените в настройките за проследяване и се оставя отворен диалоговият прозорец Администратор на източници на данни за ODBC.

Помощ

Показва се настоящият екран "Помощ".