הצגת מידע אודות רכיבים מרכזיים של ODBC, כולל מנהל מנהלי ההתקנים, ספריית סמנים, קובץ .dll של מתקין וקבצים אחרים הכלולים ברכיבים המרכזיים.

פקד תיאור

רשימת רכיבי ODBC מרכזיים

התיאור, הגירסה, שם הקובץ והמיקום של כל רכיב מרכזי של ODBC.

אישור

סגירת תיבת הדו-שיח מנהל מקור נתונים של ODBC.

ביטול

סגירת תיבת הדו-שיח מנהל מקור נתונים של ODBC אך ללא ביטול השינויים שבוצעו באמצעות פקדים אחרים בתיבת הדו-שיח.

עזרה

הצגת מסך עזרה זה.