ให้คุณเปลี่ยนเวลารอในการลองการเชื่อมต่อใหม่และช่วงการหมดเวลาการเชื่อมต่อสำหรับโปรแกรมควบคุมที่เลือกไว้ขณะกำลังใช้การทำพูลเก็บการเชื่อมต่อ และยังให้คุณเปิดใช้งานและปิดใช้งานการตรวจสอบประสิทธิภาพที่ทำการบันทึกสถิติการเชื่อมต่อ การทำพูลในการเชื่อมต่อทำให้โปรแกรมประยุกต์ของคุณสามารถใช้การเชื่อมต่อจากพูลของการเชื่อมต่อต่างๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นใหม่สำหรับการใช้ในแต่ละครั้ง หลังจากสร้างการเชื่อมต่อและเก็บไว้ในพูลแล้ว โปรแกรมประยุกต์จะสามารถใช้การเชื่อมต่อนั้นซ้ำได้โดยไม่ต้องดำเนินกระบวนการเชื่อมต่อทั้งหมดทุกขั้นตอน การดำเนินการนี้ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น

การควบคุม คำอธิบาย

โปรแกรมควบคุม ODBC

แสดงรายชื่อของโปรแกรมควบคุม ODBC ที่ติดตั้งไว้แต่ละโปรแกรม พร้อมกับตัวเลือกการหมดเวลาการทำพูลเก็บการเชื่อมต่อ ในการตั้งค่าตัวเลือกการหมดเวลา คลิกสองครั้งที่ชื่อโปรแกรมควบคุม ODBC

เวลาไทม์เอาต์ของการทำพูลเก็บการเชื่อมต่อ

ตั้งค่าเวลาไทม์เอาต์ของการทำพูลเก็บการเชื่อมต่อเป็นวินาทีสำหรับโปรแกรมควบคุมที่เลือก ในการตั้งค่าแอตทริบิวต์การทำพูลในการเชื่อมต่อ คลิกสองครั้งที่ชื่อโปรแกรมควบคุม กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าแอตทริบิวต์การทำพูลเก็บการเชื่อมต่อ จะปรากฏขึ้น คุณสามารถตั้งช่วงเวลาซึ่งการเชื่อมต่อที่ไม่มีการใช้งานยังคงอยู่ในพูล และยังเปิดใช้งานการทำพูลในการเชื่อมต่อสำหรับโปรแกรมควบคุมที่เลือก

เปิดใช้งาน

เปิดใช้งานตัวนับในการตรวจสอบประสิทธิภาพของการทำพูลเก็บการเชื่อมต่อ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบประสิทธิภาพ โปรดดูที่ ข้อมูลอ้างอิงของ ODBC Programmer

ปิดใช้งาน

ปิดใช้งานตัวนับในการตรวจสอบประสิทธิภาพของการทำพูลเก็บการเชื่อมต่อ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบประสิทธิภาพ โปรดดูที่ ข้อมูลอ้างอิงของ ODBC Programmer

เวลาในการรอก่อนลองใหม่

ระบุเวลาเป็นวินาทีและเป็นตัวเลขน้อยกว่าหกตัว สำหรับระยะเวลาที่ตัวจัดการโปรแกรมควบคุม ODBC รอคอย ก่อนที่จะลองทำการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลใหม่อีกครั้ง

ตกลง

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการทำพูลเก็บการเชื่อมต่อ และปิดกล่องโต้ตอบ ผู้ดูแลแหล่งข้อมูลของ ODBC

ยกเลิก

ปิดกล่องโต้ตอบ ผู้ดูแลแหล่งข้อมูลของ ODBC โดยไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

ใช้

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการทำพูลเก็บการเชื่อมต่อและปล่อยให้กล่องโต้ตอบ ผู้ดูแลแหล่งข้อมูลของ ODBC เปิดขึ้น

วิธีใช้

แสดงหน้าจอวิธีใช้นี้