Kullanıcı profili, belirli bir kullanıcı için kullanıcının ortamı ve tercih ayarlarını da içeren yapılandırmayı tanımlar. RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusu ortamında kullanıcı profillerini dikkatlice planlayıp yönetmezseniz, kullanıcı profilleri boyut olarak büyüyebilir ve bir kullanıcı RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna bağlandığında oturum açma süresinin uzaması gibi sorunlara neden olabilir. Kullanıcılar çok sayıda farklı RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna veya uzak konumlardaki RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucularına bağlandığında da kullanıcı profili yönetimi önem taşır.

RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusuna bağlanan bir kullanıcı için Uzak Masaüstü Hizmetleri öğesine özel bir profil yolu ve giriş klasörü belirtebilirsiniz. Bu profil ve başlangıç klasörü yalnızca Uzak Masaüstü Hizmetleri oturumları için kullanılır. Ekran koruyucular ve animasyonlu menü efektleri gibi profillerde depolanan genel seçeneklerin birçoğu, Uzak Masaüstü Hizmetleri'nü kullanırken tercih edilmediğinden, Uzak Masaüstü Hizmetleri oturumları için ayrı bir profil atamanız gerekir.

Bu ayarları, Yerel Kullanıcılar ve Gruplar ek bileşenindeki veya Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşenindeki bir kullanıcı hesabının Özellikler sayfasında bulunan Uzak Masaüstü Hizmetleri Profili sekmesinde elle yapılandırabilirsiniz.

Bu ayarları yapılandırmak için aşağıdaki Grup İlkesi ayarlarını da kullanabilirsiniz.

  • RD Kullanıcı Ana Dizini'ni ayarla

  • RD Gezici Kullanıcı Profili için yol ayarla

  • RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunda zorunlu profiller kullan

Grup İlkesi ayarları, Bilgisayar Yapılandırması\İlkeler\Yönetim Şablonları\Windows Bileşenleri\Uzak Masaüstü Hizmetleri\Uzak Masaüstü Oturumu Ana Bilgisayarı\Profiller konumunda bulunabilir ve Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi veya Grup İlkesi Yönetim Konsolu (GPMC) kullanılarak yapılandırılabilir.

Not

Grup İlkesi ayarı, Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı Yapılandırması veya Uzak sekmesinde yapılandırılan ayardan önceliklidir.

RD Oturum Ana Bilgisayarı hakkında daha fazla bilgi için, Windows Server 2008 R2 TechCenter sitesindeki Uzak Masaüstü Hizmetleri sayfasına (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140438) bakın (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

Uzak Masaüstü Hizmetleri'ne yönelik Grup İlkesi ayarları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Uzak Masaüstü Hizmetleri Teknik Başvuru sayfası (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138134). (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir.)


İçindekiler