Windows Güvenlik Duvarı, Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2'de varsayılan olarak açık durumdadır. Windows Güvenlik Duvarı, Windows Server 2008 veya Windows Server 2008 R2 sunucusu ile ağ üzerindeki veya Internet'teki diğer bilgisayarlar arasında iletişim kurmak için kullanılacak programların ve bağlantı noktalarının denetlenmesine yardımcı olur. Bir programın veya bağlantı noktasının Windows Güvenlik Duvarı üzerinden iletişim kurmasına izin vermek için, bir özel durumun etkinleştirilmesi gerekir.

Uzak Masaüstü'nü etkinleştirirseniz, Windows Güvenlik Duvarı, Uzak Masaüstü özel durumunu otomatik olarak etkinleştirir.

RD Oturum Ana Bilgisayarı rol hizmeti yüklendiğinde, Windows Güvenlik Duvarı aşağıdaki özel durumları otomatik olarak etkinleştirir:

 • Uzak Masaüstü

 • Uzak Masaüstü Hizmetleri

Diğer Uzak Masaüstü Hizmetleri rol hizmetlerini yüklerseniz, Windows Güvenlik Duvarı diğer özel durumları otomatik olarak etkinleştirir. Örneğin, RD Lisansı rol hizmetini yüklediğinizde, Windows Güvenlik Duvarı Uzak Masaüstü Hizmetleri Lisans Sunucusu özel durumunu etkinleştirir.

Bir rol hizmetini bilgisayardan kaldırdığınızda, Windows Güvenlik Duvarı o rol hizmeti ile ilgili özel durumu otomatik olarak kaldırır.

Önemli

RD Oturum Ana Bilgisayarı rol hizmeti kaldırıldığında, yalnızca Uzak Masaüstü Hizmetleri özel durumu kaldırılır. Uzak Masaüstü özel durumu kaldırılmaz.

Windows Güvenlik Duvarı özel durumlarını görüntülemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

Bu yordamın tamamlanması için en azından yerel Administrators grubu üyeliği ya da eşdeğeri gerekir.

Windows Güvenlik Duvarı özel durumlarını görüntülemek için
 1. Başlat’ı, sonra da Denetim Masası’nı tıklatın.

 2. Sistem ve Güvenlik'i tıklatın ve ardından Windows Güvenlik Duvarı'nı tıklatın.

 3. Program veya özelliğe Windows Güvenlik Duvarı üzerinden izin ver'i tıklatın.

 4. Programla veya bağlantı noktasıyla ilişkili onay kutusu seçiliyse, o program veya bağlantı noktası için Windows Güvenlik Duvarı özel durumu etkindir.

  Bazı programlar, yalnızca rol hizmeti yüklendiğinde listede görünür. Örneğin, Uzak Masaüstü Lisans Sunucusu özel durumu, yalnızca RD Lisansı rol hizmeti bilgisayara yüklendiğinde listede görünür.

Windows Güvenlik Duvarı ayarları hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için, Gelişmiş Güvenlik Özellikli Windows Güvenlik Duvarı ek bileşenini kullanın.

Gelişmiş Güvenlik Özellikli Windows Güvenlik Duvarı'nı kullanmak için aşağıdaki yordamı izleyin.

Bu yordamın tamamlanması için en azından yerel Administrators grubu üyeliği ya da eşdeğeri gerekir.

Gelişmiş Güvenlik Özellikli Windows Güvenlik Duvarı ek bileşenini kullanmak için
 1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelip Gelişmiş Güvenlik Özellikli Windows Güvenlik Duvarı'nı tıklatın.

 2. Windows Güvenlik Duvarı ayarları hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için, soldaki bölmede aşağıdaki iki düğümden birini tıklatın:

  • Gelen kuralları

  • Giden kuralları

Windows Güvenlik Duvarı'nın yapılandırılması hakkında daha fazla bilgi için, Windows Server 2008 R2'deki Gelişmiş Özellikli Windows Güvenlik Duvarı Yardımcısı'na bakın.

Uzak Masaüstü Hizmetleri'ne yönelik Windows Güvenlik Duvarı özel durumları hakkında daha fazla bilgi için, Uzak Masaüstü Hizmetleri Teknik Başvurusu'na (https://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=138056) bakın.


İçindekiler