Uzak Masaüstü Sanallaştırma Ana Bilgisayarı (RD Sanallaştırma Ana Bilgisayarı), Windows Server 2008 R2 içeren bir Uzak Masaüstü Hizmetleri rol hizmetidir. RD Sanallaştırma Ana Bilgisayarı, RemoteApp ve Masaüstü Bağlantısı kullanarak sanal makineler sağlamak için Hyper-V ile birleşir. RD Sanallaştırma Ana Bilgisayarı kuruluşunuzdaki her bir kullanıcıya benzersiz bir sanal makine atamak ya da kullanıcıları sanal makinenin dinamik olarak atandığı paylaşımlı sanal makine havuzuna yeniden yönlendirmek üzere yapılandırılabilir.

RD Sanallaştırma Ana Bilgisayarı, kullanıcıların yeniden yönlendirildiği yeri belirlemek için Uzak Masaüstü Bağlantı Aracısı (RD Bağlantı Aracısı) kullanır. Kullanıcı atandı ve kişisel sanal masaüstü istiyorsa, RD Bağlantı Aracısı kullanıcıyı bu sanal makineye yeniden yönlendirir. Sanal makine açık değilse, RD Sanallaştırma Ana Bilgisayarı sanal makineyi açar ve kullanıcıyı bağlanır. Kullanıcı paylaşımlı bir makine havuzuna bağlanırsa, RD Bağlantı Aracısı önce kullanıcının havuzda bağlantısı kesilmiş bir oturuma sahip olup olmadığını kontrol eder. Kullanıcının bağlantısı kesilmiş oturumu varsa, o sanal makineye bağlanırlar. Kullanıcın bağlantısı kesilmiş oturumu yoksa, o havuzdaki sanal makineden biri kullanılabilir durumdaysa dinamik olarak kullanıcıya atanır.

RD Sanallaştırma Ana Bilgisayarı yükleme ve yapılandırmayla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. RD Sanallaştırma Ana Bilgisayarı Ayrıntılı Kılavuz (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137796).


İçindekiler