Op dit tabblad kunt u de statuscontrole van werkprocessen configureren. U kunt limieten instellen voor de communicatie met werkprocessen, de voortgang van acties bepalen als een bepaald aantal processen snel mislukt en tijdstippen voor het opstarten en afsluiten instellen.

Ping inschakelen

Schakel dit selectievakje in als u in IIS (Internet Information Services) wilt instellen dat na het opgegeven aantal seconden de opdracht Ping moet worden ingeschakeld voor elk werkproces in een groep van toepassingen zodat u de activiteiten van de processen kunt nagaan.

In IIS wordt de status van werkprocessen regelmatig gecontroleerd met behulp van de opdracht Ping zodat de reactietijd kan worden vastgesteld. Als een werkproces niet reageert op de opdracht Ping, wordt het proces beëindigd en wordt er een vervangend proces gemaakt.

Ping uitvoeren op werkproces om de (interval in seconden)

Typ een getal in het vak of klik op de pijlknoppen om het interval in te stellen (in seconden) op basis waarvan de opdracht Ping voor werkprocessen wordt uitgevoerd om de activiteit te controleren.

Snelle beveiliging tegen fouten inschakelen

Schakel dit selectievakje in als u in IIS wilt instellen dat deze groep van toepassingen uit de service moet worden verwijderd en in een modus moet worden geplaatst waarvoor het kernelmodusstuurprogramma direct een 503-foutbericht ('Service niet beschikbaar') retourneert voor aanvragen voor die groep van toepassingen.

Als u deze beveiliging inschakelt, beveiligt u de internetservice tegen algemeen voorkomende onderbrekingen door de groepen van toepassingen te zoeken en te isoleren waarvoor werkprocessen snel mislukken.

Fouten

Typ een getal in het vak of klik op de pijlknoppen om een limiet in te stellen voor onverwachte programmabeëndigingen. Als u deze optie instelt, moet u ook een waarde voor de instelling Tijdsduur opgeven.

Tijdsduur (tijd in seconden)

Typ een getal in het vak of klik op de pijlknoppen om een limiet in te stellen op basis waarvan het bijbehorende aantal onverwachte programmabeëndigingen moet worden gezocht. Als u deze optie instelt, moet u ook een waarde voor de instelling Fouten opgeven.

Tijdslimiet voor opstarten

Werkproces dient te worden gestart binnen (duur in seconden)

Typ een getal in het vak of klik op de pijlknoppen om de starttijd van het werkproces in te stellen (in seconden).

Tijdslimiet voor afsluiten

Werkproces dient te worden afgesloten binnen (duur in seconden)

Typ een getal in het vak of klik op de pijlknoppen om het tijdstip voor het beëindigen van het werkproces in te stellen (in seconden) als in IIS inactiviteit wordt waargenomen.

Verwante onderwerpen

Zie de onlinedocumentatie bij IIS 6.0 op Microsoft Windows Server TechCenter voor meer informatie over snelle beveiliging tegen fouten.


Inhoudsopgave