De structuur van een niet-standaardtoewijzing maken

De structuur van een niet-standaardtoewijzing maken
  • Typ het volgende op de opdrachtprompt:

    nismap create –i fieldNumber –g  "separator" mapName

In de volgende tabel zijn de argumenten beschreven die u voor het maken van een niet-standaard toewijzingsstructuur bij de opdracht nismap kunt gebruiken.

Argument Beschrijving

fieldNumber

Het nummer van het veld dat de sleutel voor de toewijzing bevat.

"separator"

Het teken dat voor het scheiden van velden wordt gebruikt. Dit teken moet tussen aanhalingstekens worden geplaatst. Als u een spatie als scheidingsteken wilt gebruiken, plaatst u een spatie tussen dubbele aanhalingstekens (" "). Bijvoorbeeld:

nismap create –i 1 –g " " Phones

Hiermee maakt u een toewijzing met de naam Telefoons waarbij het eerste veld het sleutelveld is en waarbij een spatie als scheidingsteken wordt gebruikt. Andere tekens die witruimten aanduiden, zoals tabs worden eveneens geaccepteerd.

mapName

De naam van de toewijzing.

Opmerking

Er bestaat geen Windows-interface voor deze procedure. U kunt de structuur niet meer verwijderen nadat u deze hebt gemaakt. De structuur is van toepassing op alle NIS-domeinen. Het is dus belangrijk dat u ervoor zorgt dat de indeling in alle NIS-domeinen hetzelfde is. Het hash-teken (#) mag niet als het veldscheidingsteken worden gebruikt omdat dit teken in standaardtoewijzingen wordt gebruikt voor het aanduiden van het begin van een commentaar.

Zie ook


Inhoudsopgave