Tento postup můžete použít ke konfiguraci zprostředkovatelů telefonních služeb, kteří jsou k dispozici na telefonním serveru.

Členství v místní skupině Administrators či ekvivalentních skupinách je minimálním předpokladem pro dokončení tohoto postupu. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Konfigurace zprostředkovatele telefonních služeb
  1. Otevření modulu snap-in Telefonní subsystém.

  2. Ve stromu konzoly klikněte na server, který chcete spravovat.

  3. V nabídce Akce klikněte na příkaz Správa zprostředkovatelů.

  4. Vyberte zprostředkovatele telefonních služeb, kterého chcete konfigurovat, a klikněte na tlačítko Konfigurovat.

    Pokud není tlačítko Konfigurovat k dispozici, nemá zprostředkovatel telefonních služeb žádné nastavení, které byste mohli změnit.

Další požadavky
  • Tento postup vyžaduje, aby byl uživatel členem skupiny Administrators v místním počítači nebo aby byl určen jako správce telefonního subsystému. Další informace naleznete v tématu Určení správců telefonního subsystému.

  • Nastavení, která můžete měnit, závisí na zprostředkovateli telefonních služeb.

  • Zprostředkovatele telefonních služeb můžete nakonfigurovat také v místním počítači pomocí ovládacího panelu Možnosti telefonu a modemu.

Další odkazy


Obsah