S jakými potížemi jste se setkali?

Jeden nebo několik klientských počítačů nerozpozná telefonní server.

Příčina:  Server není v síti dostupný, protože není správně nastaven.

Řešení:  Zajistěte následující:

  • Klientské počítače se mohou úspěšně přihlásit do domény.

  • Klientské počítače mohou úspěšně kontaktovat server pomocí příkazu ping.

  • Telefonní server byl správně nakonfigurován.

Viz také: Správa telefonních serverů.

Klientské počítače nerozpoznají linky na telefonním serveru.

Příčina:  Telefonní server nebyl správně nastaven nebo uživatelé nemají oprávnění k přístupu k linkám na serveru.

Řešení:  Během procesu získání přístupu k linkám na telefonním serveru v programu používajícím rozhraní TAPI je nejprve ověřen uživatel, který program spustil. Uživatel může zobrazit pouze linky, které mu byly přiřazeny. Ujistěte se, že server je správně nastaven a že uživateli byly na serveru přiřazeny linky.

Viz také:  Správa telefonních serverů; Přiřazení uživatele telefonního subsystému k lince nebo telefonu.

Uživateli se nezobrazí linky nebo telefony na telefonním serveru, přestože server je správně nastaven a linky nebo telefony byly uživateli přiřazeny.

Příčina:  V klientském počítači nebylo povoleno použití telefonního serveru.

Řešení:  V klientském počítači použijte příkaz tcmsetup a zadejte telefonní server.

Viz také:  Zadání telefonních serverů v klientovi telefonního subsystému; Použití nástroje příkazového řádku TcmSetup.

Spuštění programu se nezdařilo poté, co uživatel zrušil dialogové okno s informacemi o umístění telefonního subsystému.

Příčina:  Program vyžaduje, aby rozhraní TAPI převádělo adresy, ale pro převod adres jsou nutné aktuální informace o umístění telefonního subsystému, které nebyly zadány.

Řešení:  Pokud je zobrazeno dialogové okno s informacemi o umístění, musí uživatel zadat zemi/oblast, směrové číslo oblasti, nastavení přístupu k externí lince a vybrat tónovou nebo pulsní volbu. Uživatel může vytvořit umístění pro telefonní subsystém.

Viz také:  Změna způsobu vytáčení telefonních čísel v systému Windows v provozní příručce pro Centrum síťových připojení a sdílení (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=81008 (tato stránka může obsahovat informace v angličtině)).

Uživateli se nezobrazí nová linka na telefonním serveru, přestože správce serveru uživatele k lince přiřadil.

Příčina:  Pokud přiřadíte přihlášeného uživatele k lince na telefonním serveru, nebude nové nastavení k dispozici, dokud uživatel nerestartuje službu telefonního subsystému v klientském počítači.

Řešení:  Ukončete všechny programy využívající rozhraní TAPI v klientovi, aby bylo možné vypnout službu telefonního subsystému. Po restartu klientských programů se uživatelům zobrazí nově přidělené linky. Pokud nelze ukončit rozhraní TAPI, restartujte klientský počítač.

Viz také:  Správa klientů a uživatelů telefonního subsystému.

Program telefonního subsystému vytáčí čísla dálkových hovorů nesprávně.

Příčina:  Program neodesílá do rozhraní TAPI správné číslo.

Řešení:  Zkontrolujte, zda je číslo zadáno správně. Pokud nejsou pro směrový kód oblasti nebo země implementována pravidla pro vytáčení dálkových čísel, zadejte telefonní číslo v kanonickém formátu adresy:

+směrový kód země/oblasti(kód oblasti)číslo

Toto je univerzální formát pro telefonní čísla, které rozhraní TAPI rozpozná. Formát rozlišuje směrový kód země/oblasti, kód oblasti a číslo, takže rozhraní TAPI bude číslo vytáčet podle pravidel pro vytáčení platných pro danou zemi nebo oblast.

Viz také:  Vytáčení telefonních čísel v provozní příručce pro Centrum síťových připojení a sdílení (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=81010 (stránka může být v angličtině)).

Další odkazy


Obsah