Milyen probléma merült fel?

Legalább egy ügyfélszámítógép nem tud kapcsolódni a telefonos kiszolgálóhoz.

Ok:  A kiszolgáló nem érhető el a hálózatban, mert nem megfelelően van beállítva.

Megoldás: Győződjön meg az alábbiakról:

  • Az ügyfélszámítógépek sikeresen be tudnak jelentkezni a tartományba.

  • Az ügyfélszámítógépek sikeresen kapcsolódnak a kiszolgálóhoz a ping parancs használatával.

  • A telefonos kiszolgáló megfelelően van beállítva.

Lásd még: Telefonos kiszolgálók kezelése.

Az ügyfélszámítógépek nem tudják elérni a telefonos kiszolgálón lévő telefonvonalakat.

Ok:  A telefonos kiszolgáló beállításai nem megfelelőek, vagy a felhasználók nem jogosultak a kiszolgálón lévő vonalak elérésére.

Megoldás:  Amikor egy TAPI-alapú program vonalakat ér el a telefonos kiszolgálón, a rendszer először hitelesíti a programot futtató felhasználót. A felhasználó csak akkor érheti el a vonalakat, ha azok hozzá vannak rendelve a felhasználóhoz. Győződjön meg arról, hogy a kiszolgáló megfelelően van beállítva, és a felhasználóhoz hozzá van rendelve vonal a kiszolgálón.

Lásd még:  Telefonos kiszolgálók kezelése; Telefonos felhasználó hozzárendelése vonalhoz vagy telefonhoz.

Egy felhasználó számára annak ellenére nem érhetők el a vonalak vagy telefonok a telefonos kiszolgálón, hogy a kiszolgáló megfelelően van beállítva, a vonalak vagy telefonok pedig hozzá lettek rendelve a felhasználóhoz.

Ok:  Az ügyfélszámítógép nincs beállítva a telefonos kiszolgáló használatára.

Megoldás:  Használja a tcmsetup parancsot az ügyfélszámítógépen a telefonos kiszolgáló megadásához.

Lásd még:  Telefonos kiszolgálók megadása telefonos ügyfélen; A TcmSetup parancssori eszköz használata.

Nem indítható egy program, miután a felhasználó a Mégse gombra kattintott a telefonos helyinformációk megadására szolgáló párbeszédpanelen.

Ok:  A programnak szüksége van a TAPI szolgáltatásra a címek lefordításához, a címfordításhoz szükséges aktuális telefonos helyinformációk azonban nem lettek megadva.

Megoldás:  Amikor megjelenik a helyinformáció megadására szolgáló párbeszédpanel, a felhasználónak meg kell adnia az országot vagy területet, a helyi körzetszámot, a külső vonal elérésével kapcsolatos beállításokat, és a hangfrekvenciás vagy impulzusos tárcsázást. A felhasználó választhatja azt is, hogy létrehoz egy helyet a telefonos szolgáltatások számára.

Lásd még:  "„A telefonszámok Windows általi tárcsázásának módosítása” című rész a Hálózati és megosztási központ használati útmutatójában (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=81008) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

A felhasználó számára annak ellenére nem érhető el az új vonal a telefonos kiszolgálón, hogy a rendszergazda hozzárendelte a felhasználót vonalhoz.

Ok:  Amikor hozzárendel egy bejelentkezett felhasználót egy telefonos kiszolgálón lévő vonalhoz vagy telefonhoz, az új beállítások csak akkor lépnek érvénybe, ha a felhasználó újraindítja a telefonos szolgáltatásokat az ügyfélszámítógépen.

Megoldás:  A telefonos szolgáltatások leállításához állítsa le az összes TAPI-alapú ügyfélprogramot az ügyfélszámítógépen. Az újraindítást követően az újonnan hozzárendelt vonalak elérhetők lesznek az ügyfélprogramok számára. Ha nem sikerül leállítani a TAPI szolgáltatást, indítsa újra az ügyfélszámítógépet.

Lásd még:  Telefonos ügyfelek és felhasználók kezelése.

Egy telefonos program helytelenül tárcsázza a távolsági hívószámokat.

Ok:  A program nem a helyes számot küldi el a TAPI szolgáltatásnak.

Megoldás:  Ellenőrizze, hogy a szám helyesen van-e megadva. Ha az adott ország- vagy területkódra vonatkozó távhívás-tárcsázási szabályai nincsenek érvénybe léptetve, próbálja kanonikus címformátumban megadni a telefonszámot:

+Ország/Területkód(Körzetszám)ElőfizetőiSzám

Ez a telefonszámok univerzális címformátuma, amelyet a TAPI felismer. A formátum különbséget tesz az ország- vagy területkód, körzetszám és telefonszám között, tehát a TAPI az adott ország vagy terület tárcsázási szabályainak megfelelően fog tárcsázni.

Lásd még:  „Dialing Rules and Conical Address Format" (Tárcsázási szabályok és kanonikus címformátum) című rész a Hálózati és megosztási központ műszaki útmutatójában (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=81010) (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

További hivatkozások


Tartalom