Ezzel az eljárással lehetővé teheti a felhasználók számára egy telefonos kiszolgálón elérhető telefonvonal vagy telefon használatát. Az eljárás végrehajtását követően a felhasználó által futtatott telefonos ügyfélprogramok használhatják az adott vonalat vagy telefont a telefonos kiszolgálón.

A telefonhoz vagy vonalhoz hozzárendelt felhasználónak a telefonos kiszolgálóval azonos vagy olyan tartományban kell lennie, amely kétirányú bizalmi kapcsolatban áll a kiszolgálót tartalmazó tartománnyal.

A tagság a Rendszergazdák vagy ennek megfelelő csoportban minimális követelmény a művelet elvégzéséhez. A megfelelő fiók- és csoporttagság-használatról lásd: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Telefonos felhasználó hozzárendelése vonalhoz vagy telefonhoz
 1. A telefonos beépülő modul megnyitása.

 2. A konzolfán kattintson a kezelni kívánt szolgáltatóra. A szolgáltató megkereséshez kattintson duplán a Telefonos szolgáltatások elemre, kattintson duplán a kezelni kívánt kiszolgálóra, majd kattintson a hozzárendelni kívánt vonal szolgáltatójára.

 3. A részleteket megjelenítő ablaktábla Vonal neve vagy Telefon neve területén kattintson a kívánt vonalra vagy telefonra.

 4. Kattintson a Művelet menü Felhasználók szerkesztése parancsára.

 5. A Felhasználók szerkesztése párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.

 6. A Felhasználók kijelölése párbeszédpanelen kattintson a Helyek elemre, majd kattintson a felhasználóhoz hozzárendelt tartományra.

 7. Az Írja be a kijelölendő objektumok nevét mezőbe írja be a vonalhoz vagy telefonhoz hozzárendelni kívánt felhasználó nevét, majd kattintson az OK gombra.

További szempontok
 • A műveletet akkor hajthatja végre, ha a Rendszergazdák csoport tagja a helyi számítógépen, vagy ha telefonos rendszergazda. További tudnivalók: A telefonos szolgáltatás rendszergazdáinak kijelölése.

 • Alapértelmezés szerint a telefonos kiszolgálón rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező csoportok tagjai a kiszolgálón lévő összes telefonvonalat vagy telefont elérhetik, ezért nem szükséges hozzárendelni őket a kiszolgálón lévő vonalakhoz vagy telefonokhoz. A helyi Rendszergazdák csoport tagjai a tartomány bármely számítógépéről elérhetik a kiszolgálón lévő vonalakat vagy telefonokat. A Tartománygazdák csoport tagjai hozzáféréssel rendelkeznek a tartomány összes kiszolgálóján lévő összes vonalhoz vagy telefonhoz.

 • Ha a felhasználó tartománya nincs felsorolva a Helyek párbeszédpanelen, adja meg a tartományt az Írja be a kijelölendő objektumok nevét mezőben a következő formátumot használva:

  tartomány\felhasználónév

 • A TSecImp parancssori eszközzel, a hozzárendeléseket XML-fájlból importálva, egyszerre több vonalat és telefont is hozzárendelhet a felhasználókhoz. További információ: A TSecImp parancssori eszköz használata.

 • A felhasználó csak akkor használhatja a telefonvonalat vagy telefont, ha a telefonos kiszolgáló meg van adva az ügyfélszámítógépen. További információ: Telefonos kiszolgálók megadása telefonos ügyfélen.

További hivatkozások


Tartalom