Η Εποπτεία πόρων εμφανίζει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με όλες τις διεργασίες που εκτελούνται στο σύστημα. Εάν θέλετε να προβάλετε μόνο τα δεδομένα που σχετίζονται με επιλεγμένες διεργασίες, μπορείτε να φιλτράρετε τα λεπτομερή αποτελέσματα.

Για να φιλτράρετε τα δεδομένα κατά μία ή περισσότερες διεργασίες
 1. Για να κάνετε εκκίνηση της Εποπτείας πόρων, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη, επιλέξτε το πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε resmon.exe και έπειτα πατήστε ENTER.

 2. Στον κύριο πίνακα οποιασδήποτε καρτέλας της Εποπτείας πόρων, στη στήλη Εικόνα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα κάθε διεργασίας που θέλετε να παρακολουθήσετε. Οι επιλεγμένες διεργασίες μετακινούνται στην κορυφή της στήλης.

 3. Εάν τα λεπτομερή αποτελέσματα δεν εμφανίζονται, κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου του πίνακα λεπτομερειών για να τον αναπτύξετε.

  Σημείωση

  Αφού έχετε επιλέξει τουλάχιστον μία διεργασία προς φιλτράρισμα, οι πίνακες Σχετικοί δείκτες χειρισμού και Σχετικές λειτουργικές μονάδες, στην καρτέλα CPU, θα περιέχουν δεδομένα που σχετίζονται με την επιλογή σας.

 4. Το φιλτράρισμα εφαρμόζεται σε όλες τις καρτέλες. Για να δείτε επιπλέον δεδομένα χρήσης πόρων για την επιλογή σας, μπορείτε να κάνετε κλικ σε διαφορετική καρτέλα. Οι πίνακες που περιέχουν μόνο φιλτραρισμένα αποτελέσματα περιλαμβάνουν μια πορτοκαλί γραμμή πληροφοριών κάτω από τη γραμμή τίτλου του πίνακα.

  Σημείωση

  Εάν η επιλεγμένη διεργασία δεν χρησιμοποιεί κανέναν πόρο από εκείνους που εμφανίζονται στην τρέχουσα καρτέλα, το όνομα της διεργασίας δεν θα εμφανίζεται στον κύριο πίνακα. Για να αλλάξετε την επιλογή σας, επιστρέψτε στην αρχική καρτέλα.

 5. Για να διακόψετε το φιλτράρισμα για μία διεργασία ή υπηρεσία, καταργήστε την επιλογή από το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου. Για να διακόψετε το φιλτράρισμα συνολικά, στον κύριο πίνακα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Εικόνα.

Πρόσθετες αναφορές