Η Εποπτεία πόρων των Windows είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να κατανοήσετε τον τρόπο χρήσης των πόρων συστήματος από τις διεργασίες και τις υπηρεσίες. Εκτός από την εποπτεία της χρήσης πόρων σε πραγματικό χρόνο, με την Εποπτεία πόρων μπορείτε να αναλύσετε τις διεργασίες που δεν ανταποκρίνονται, να αναγνωρίσετε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούν αρχεία και να ελέγξετε τις διεργασίες και τις υπηρεσίες.

Για να κάνετε εκκίνηση της Εποπτείας πόρων
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη, επιλέξτε το πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε resmon.exe και έπειτα πατήστε ENTER.

Για την παύση ή συνέχιση της εποπτείας
 • Για να γίνει παύση της συλλογής δεδομένων και να εξετάσετε τα τρέχοντα δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Εποπτεία και έπειτα στην επιλογή Διακοπή εποπτείας. Όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε εκ νέου τη συλλογή δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Εποπτεία και έπειτα στην επιλογή Εκκίνηση εποπτείας,

Η εκκίνηση της Εποπτείας πόρων εκτελείται πάντα στην ίδια θέση και με τις ίδιες επιλογές εμφάνισης της προηγούμενης περιόδου λειτουργίας. Ωστόσο, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποθηκεύσετε την κατάσταση εμφάνισης, όπου συμπεριλαμβάνονται το μέγεθος παραθύρου, το πλάτος στηλών, οι προαιρετικές στήλες, οι αναπτυγμένοι πίνακες και η ενεργή καρτέλα. Μπορείτε έπειτα να ανοίξετε το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων για να χρησιμοποιήσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

Για να αποθηκεύσετε ή να φορτώσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων για την Εποπτεία πόρων
 • Για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις εμφάνισης, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο, έπειτα στην επιλογή Αποθήκευση ρυθμίσεων ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Σημείωση

  Οι επιλογές φιλτραρίσματος δεν αποθηκεύονται ως μέρος των ρυθμίσεων παραμέτρων.

 • Για να φορτώσετε μια αποθηκευμένη ρύθμιση παραμέτρων, κάντε κλικ στην επιλογή 'Αρχείο', έπειτα στην επιλογή 'Φόρτωση ρυθμίσεων', επιλέξτε το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων από τη λίστα και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή 'Άνοιγμα'.

Επισκόπηση Εποπτείας πόρων

Η Εποπτεία πόρων των Windows περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και τις ακόλουθες δυνατότητες.

Καρτέλες

Η Εποπτεία πόρων περιλαμβάνει πέντε καρτέλες: Επισκόπηση, CPU, Μνήμη, Δίσκος και Δίκτυο. Η καρτέλα Επισκόπηση εμφανίζει βασικές πληροφορίες χρήσης πόρων συστήματος και οι υπόλοιπες καρτέλες εμφανίζουν πληροφορίες για κάθε συγκεκριμένο πόρο.

 • Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των καρτελών κάνοντας κλικ στον τίτλο κάθε καρτέλας.

 • Εάν έχετε φιλτραρισμένα αποτελέσματα σε μια καρτέλα, μόνο οι πόροι που χρησιμοποιούνται από τις επιλεγμένες διεργασίες ή υπηρεσίες θα εμφανίζονται στις άλλες καρτέλες. Τα φιλτραρισμένα αποτελέσματα υποδεικνύονται από μια πορτοκαλί γραμμή, κάτω από τη γραμμή τίτλου κάθε πίνακα. Για να διακόψετε το φιλτράρισμα αποτελεσμάτων κατά την προβολή της τρέχουσας καρτέλας, στον κύριο πίνακα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Εικόνα.

Πίνακες

Κάθε καρτέλα στην Εποπτεία πόρων περιλαμβάνει πολλούς πίνακες που παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον πόρο τον οποίο αφορά η κάθε καρτέλα.

 • Για να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε έναν πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος στη δεξιά πλευρά της γραμμής τίτλου του πίνακα. Δεν είναι αναπτυγμένοι όλοι οι πίνακες από προεπιλογή.

 • Για να προσθέσετε ή να αποκρύψετε στήλες δεδομένων σε έναν πίνακα, κάντε δεξιό κλικ σε οποιαδήποτε ετικέτα στήλης και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή στηλών. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου για τις στήλες που θέλετε να εμφανίζονται. Δεν εμφανίζονται όλες οι στήλες από προεπιλογή.

 • Ο πρώτος εμφανιζόμενος πίνακας είναι πάντα ο κύριος πίνακας και πάντα περιέχει μια πλήρη λίστα των διεργασιών που χρησιμοποιούν τον πόρο που περιλαμβάνεται σε αυτήν την καρτέλα. (Ο κύριος πίνακας στην καρτέλα Επισκόπηση περιλαμβάνει μια πλήρη λίστα των διεργασιών που εκτελούνται στο σύστημα.)

 • Για να ταξινομήσετε τα δεδομένα του πίνακα, κάντε κλικ στην ετικέτα της στήλης βάσει της οποίας θέλετε να γίνει η ταξινόμηση. Για να αντιστρέψετε τη σειρά ταξινόμησης, κάντε ξανά κλικ στην ετικέτα της στήλης.

 • Μπορείτε να φιλτράρετε τα λεπτομερή δεδομένα σε άλλους πίνακες, εκτός του κύριου πίνακα, κατά μία ή περισσότερες διεργασίες ή υπηρεσίες. Για να φιλτράρετε τα δεδομένα, στον κύριο πίνακα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε διεργασία ή υπηρεσία που θέλετε να επισημάνετε. Για να διακόψετε το φιλτράρισμα για μία διεργασία ή υπηρεσία, καταργήστε την επιλογή από το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου. Για να διακόψετε το φιλτράρισμα συνολικά, στον κύριο πίνακα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Εικόνα.

 • Εάν έχετε φιλτραρισμένα αποτελέσματα, οι πίνακες εκτός του κύριου πίνακα θα εμφανίζουν μόνο τα δεδομένα για τις επιλεγμένες διεργασίες ή υπηρεσίες.

 • Για να προβάλετε τους ορισμούς των δεδομένων που εμφανίζονται στους πίνακες, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στον τίτλο στήλης για την οποία θέλετε περισσότερες πληροφορίες.

 • Μια διεργασία που δεν εκτελείται πλέον, ωστόσο περιλαμβάνεται στα τρέχοντα εμφανιζόμενα δεδομένα, θα εμφανίζεται ως γκρι καταχώρηση σε έναν πίνακα έως ότου τα δεδομένα λήξουν.

Παράθυρο διαγράμματος

Κάθε καρτέλα στην Εποπτεία πόρων περιλαμβάνει ένα τμήμα παραθύρου διαγράμματος στη δεξιά πλευρά του παραθύρου που εμφανίζει γραφήματα των πόρων που περιλαμβάνονται στην κάθε καρτέλα.

 • Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των γραφημάτων κάνοντας κλικ στο κουμπί Προβολές και επιλέγοντας διαφορετικό μέγεθος γραφήματος.

 • Μπορείτε να αποκρύψετε το παράθυρο διαγράμματος κάνοντας κλικ στο βέλος στο επάνω μέρος του παραθύρου.

 • Εάν έχετε φιλτραρισμένα αποτελέσματα, οι πόροι που χρησιμοποιούνται από τις επιλεγμένες διεργασίες ή υπηρεσίες θα εμφανίζονται στα γραφήματα ως πορτοκαλί γραμμή.

 • Εάν έχετε πολλούς λογικούς επεξεργαστές, μπορείτε να επιλέξετε ποιοι θα εμφανίζονται στο παράθυρο διαγράμματος. Στην καρτέλα CPU, κάντε κλικ στην επιλογή Εποπτεία και έπειτα στο στοιχείο Επιλογή επεξεργαστών. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή επεξεργαστών, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Όλες οι CPU και έπειτα επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τους λογικούς επεξεργαστές που θέλετε να εμφανίζονται.

  Σημείωση

  Η Εποπτεία πόρων εμφανίζει ένα γράφημα για κάθε λογικό επεξεργαστή. Για παράδειγμα, ένας υπολογιστής με έναν μόνο επεξεργαστή που διαθέτει δύο πυρήνες θα έχει δύο γραφήματα επεξεργαστών στο παράθυρο διαγράμματος, στην καρτέλα CPU. Για υπολογιστές με πολλούς επεξεργαστές οργανωμένους σε κόμβους NUMA, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή μενού Επιλέξτε τους κόμβους NUMA για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της Εποπτείας πόρων, ώστε να εμφανίζει όλους τους λογικούς επεξεργαστές σε έναν επιλεγμένο κόμβο NUMA.

Πρόσθετες αναφορές