Hallintamallit ovat rekisteripohjaisia käytäntöasetuksia, jotka näkyvät paikallisessa ryhmäkäytäntöeditorissa Hallintamallit-solmun alla sekä Tietokone- että Käyttäjäasetukset-solmuissa. Tämä hierarkia luodaan, kun paikallinen ryhmäkäytäntöeditori lukee XML-pohjaisia hallintamallitiedostoja (.admx).

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

Muita huomioon otettavia seikkoja