Hallintamallien käytäntöasetusten muokkaaminen

 1. Avaa muokattava paikallinen ryhmäkäytäntöobjekti paikallisella ryhmäkäytäntöeditorilla.

 2. Valitse konsolipuun Hallintamallit-kohdasta kansio, joka sisältää määritettävät käytäntöasetukset.

 3. Voit lukea käytäntöasetuksen kuvauksen napsuttamalla Asetus-sarakkeessa käytäntöasetuksen nimeä.

 4. Jos haluat muuttaa käytäntöasetuksen arvon, kaksoisnapsauta käytäntöasetuksen nimeä.

 5. Valitse käytäntöasetuksen valintaikkunassa jokin seuraavista:

  • Ei määritetty: Rekisteriä ei ole muokattu.

  • Käytössä: Rekisteri ilmaisee, että käytäntöasetus on valittuna.

  • Ei käytössä: Rekisteri ilmaisee, että käytäntöasetus ei ole valittuna.

 6. Valitse muut haluamasi asetukset ja valitse OK.

Muita huomioon otettavia seikkoja

 • Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että ryhmäkäytäntöobjektin muokkaus on sallittu muokkausasetuksissa. Oletusarvoisesti Toimialueen järjestelmänvalvojat-, Yrityksen järjestelmänvalvojat- tai Ryhmäkäytäntöjen luoja-omistaja -suojausryhmien muokkausasetuksissa on sallittu ryhmäkäytäntöobjektin muokkaus.

 • Paikallisessa ryhmäkäytäntöeditorissa on kaksi Hallintamallit-haaraa. HKEY_LOCAL_MACHINE-asetukset ovat Tietokoneasetukset-kohdassa ja HKEY_CURRENT_USER-asetukset ovat Käyttäjäasetukset-kohdassa.

 • Jos tietokonekäytäntö on ristiriidassa käyttäjäkäytännön kanssa, tietokonekäytäntö on ensisijainen. Jos sovelluksen tekijät kuitenkin määrittävät toisin, ryhmäkäytäntö ei voi pakottaa tietokonekäytäntöä ensisijaiseksi.

 • Hallintamallin käytäntöasetuksia kutsutaan myös rekisteripohjaisiksi käytäntöasetuksiksi.

 • Paikallinen ryhmäkäytäntöeditori ja RSoP-käytäntösuodatinlaajennus ovat käytettävissä Windows Server 2008 R2:ssa ja joissakin Windows 7 -versioissa. Lisätietoja on kohdassa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (tämä sivu voi olla englanninkielinen).

Muita aiheita